πληρωμή, λεφτά, χρήματα, αποζημιώσεις

Το συγκεκριµένο εργαλείο βασίζεται στο γεγονός ότι οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί είναι απρόθυµοι να χρηµατοδοτήσουν επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν πιστωτικό ιστορικό και ρευστοποιήσιµες εξασφαλίσεις,

ακόµη και αν η ζητούµενη χρηµατοδότηση είναι χαµηλή. Για να καλυφθεί αυτή η αδυναµία, το ΠΑΑ µε τους µεταβατικούς πόρους 2021-2022 θα χρηµατοδοτήσει περίπου το ήµισυ κάθε δανείου (40-60%) ώστε να δώσει κίνητρο στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς να παρέχουν δάνεια µε επιτόκιο σχεδόν στο µισό του εµπορικού επιτοκίου και µε ελάχιστες έως καθόλου εξασφαλίσεις.

∆ύσκολη η ενεργοποίηση

Η ενεργοποίηση του εργαλείου αυτού, την οποία έχει προαναγγείλει µέσω της Agrenda (10/4) σε συνέντευξή του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόµου, πάντως, µόνο εύκολη δεν είναι.

Πρώτα θα πρέπει να βρεθεί ο φορέας διαχείρισης του εργαλείου, µε τα σενάρια που παίζουν, να αφορούν ανάθεση είτε στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ή στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων.

∆εύτερον, µετά, ο φορέας διαχείρισης θα πρέπει να διαπραγµατευτεί µε τις τράπεζες για τα κύρια στοιχεία του εργαλείου µικροπίστωσης, το προφίλ των δικαιούχων-αγροτών και τα οφέλη που θα έχουν (ύψος επιτοκίου, εξασφαλίσεων κ.λπ).

Τρίτον, στη συνέχεια ακολουθεί η πρόσκληση για συµµετοχή στο εργαλείο µικροπίστωσης των τραπεζών.
Τέταρτον, απαιτείται η υπογραφεί των συµβάσεων µεταξύ τραπεζών και φορέα διαχείρισης και τέλος, πέµπτον, η κάθε τράπεζα βγάζει στην αγορά το προϊόν της για εγγυηµένα δάνεια έως 25.000 ευρώ.

Με βάση λοιπόν την εµπειρία από το πώς κύλησε η προετοιµασία και η ενεργοποίηση του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, η ενεργοποίηση των µικροπιστώσεων µπορεί να αναµένεται στα τέλη του 2022. Μένει παράλληλα να φανεί αν θα υπάρξει και κάποια εµπλοκή µε το νόµο 4701/2020 «Πλαίσιο χορήγησης µικροχρηµατοδοτήσεων. Προς το παρόν πάντως ορισµένες τράπεζες διαθέτουν στο χαρτοφυλάκιό τους ήδη ειδικά προϊόντα µικροπιστώσεων. Για παράδειγµα, η Eurobank σε συνεργασία µε την αστική µη-κερδοσκοπική εταιρεία AFI προσφέρει µικροπιστώσεις έως 12.500 ευρώ, χωρίς εξασφαλίσεις, µε την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts