Αμυγδαλιές: Συνεχίζεται η προσβολή από την Φώμοψη

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η ασθένεια προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των οφθαλμών και καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα. Η ζημιά ξεκινάει ?ε τον σχηματισμό νεκρωτικής κηλίδας στη βάση ή γύρο από ένα οφθαλμό.

Σε μεγαλύτερους κλάδους και βραχίονες προκαλεί έλκη στα οποία και διαχειμάζει. Διαχειμάζει επίσης στα προσβεβλημένα φύλλα που πέφτουν στο έδαφος. Η εγκατάσταση του παθογόνου στους βλαστούς του έτους γίνεται κατά την περίοδο της πτώσης των φύλλων ή των ανθέων από τις ουλές αυτών.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Υγρός και βροχερός καιρός (κατά την βλαστική περίοδο) είναι απαραίτητος για την πραγματοποίηση των μολύνσεων. Οι θερμοκρασίες για την ανάπτυξη του μύκητα είναι 5-36oC (άριστη 27-29oC).Τα μολύσματα διασπείρονται ?ε το νερό (βροχή, δρόσος) σε μικρές αποστάσεις, ενώ ?ε τον άνεμο, τα έντομα και το πολλαπλασιαστικό υλικό σε μεγάλες αποστάσεις.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ
Αφαίρεση και καταστροφή ?ε φωτιά όλων των προσβεβλημένων βλαστών (ανεξαρτήτου εποχής). Αυτό το μέτρο πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους καλλιεργητές της περιοχής μόλις εμφανισθούν τα συμπτώματα της ασθένειας, για την μείωση και εξάλειψη των εστιών διαχείμασης του παθογόνου.
Να γίνει ψεκασμός ?ε εκλεκτικά και εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Προέλευση: https://www.neapaseges.gr
 

Στα 180 ευρώ/στρέμμα αποζημιώσεις παγετού για όλα τα ροδάκινα

rodakinies_1

Σύμφωνα με πληροφορίες του Agronews,για μέσο όρο ποσοστού ζημίας 80% θα δοθούν για το βιομηχανικό βερίκοκο 180 ευρώ το στρέμμα, για το επιτραπέζιο βερίκοκο 300 ευρώ το στρέμμα, για το δαμάσκηνο 230 ευρώ το στρέμμα, για τα κεράσια (πλην Πέλλας και Ημαθίας) 420 ευρώ το στρέμμα, για το συμπύρηνο ροδάκινο 180 ευρώ το στρέμμα, για τα νεκταρίνια 240 ευρώ το στρέμμα και τα επιτραπέζια ροδάκινα 180 ευρώ το στρέμματα.

Αντίστοιχα, για μέσο όρο ποσοστό ζημίας 65%, το βιομηχανικό βερίκοκο θα ενισχυθεί με 135 ευρώ το στρέμμα, το επιτραπέζιο με 230 ευρώ το στρέμμα, το δαμάσκηνο με 170 ευρώ το στρέμμα, το κεράσι δεν θα πάρει κάτι, το βιομηχανικό και το επιτραπέζιο ροδάκινο με 135 ευρώ και το νεκταρίνι με 175 ευρώ το στρέμμα.

Πηγές από τον ασφαλιστικό φορέα ανέφεραν στο Agronews πως από τη στιγμή που το κράτος θα απελευθερώσει το κονδύλιο -κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ο ΕΛΓΑ μέσα σε 48 ώρες θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία για να πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Σε δύο δόσεις τελικά η προκαταβολή 40%  για τον μεγάλο παγετό  ως την άλλη Παρασκευή μόνο τα πυρηνόκαρπα

Οι αποφάσεις για την πληρωμή της προκαταβολής για τον παγετό είναι ειλημμένες, όπως έχει ήδη γράψει η Agrenda. Aυτό που μένει τώρα είναι η τυπική έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ που συνεδριάζει στις 11 το πρωί της Πέμπτης 29 Ιουλίου.

Μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχει πιστωθεί μια πρώτη παρτίδα με το 40% του ποσοστού της ζημιάς όπως αυτό έχει προσδιορισθεί ανά υποκατάστημα του φορέα που θα αφορά µόνο στα συμπύρηνα (ροδάκινα, νεκταρίνια, δαμάσκηνα, βερίκοκα και κεράσια – εκτός από κεράσια Ημαθίας και Πέλλας) και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πέλλας, Λάρισας, Κοζάνης, Φλώρινας και Καστοριάς, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από τον ΕΛΓΑ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

 

Οι αναλυτικοί κανόνες επιλεξιμότητας αγροτεμαχίων για ενιαία ενίσχυση

Με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθορίζονται οι διαδικασίες άρση επικάλυψης, επιλεξιμότητας και ένταξης αγροτεμαχίων σε περιφέρεια για τις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης (ΕΑΕ) του 2021.

Αναλυτικότερα, στην εν λόγω εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων

Για το έτος 2021, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων επιλεξιμότητας, είναι εκείνη της ολοκλήρωσης υποβολής της ΕΑΕ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων άρσης επικάλυψης, ορίζεται η 30/11/2021.

Κατ’ εξαίρεση,

Α) Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως περιγράφονται στις αντίστοιχες εγκυκλίους ΕΑΕ 2021, για τις οποίες ακολουθεί τροποποίηση και διόρθωση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης με μεταβολές στα γεωχωρικά στοιχεία ελέγχου κατά την οριστικοποίηση των δηλώσεων μετά τις 19/7/2021. Οι περιπτώσεις αυτές καταχωρούνται, εξετάζονται και οριστικοποιούνται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μετά την έγκριση ανωτέρας βίας και εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την έγκριση.

Β) Σε περιπτώσεις που με νεότερη πράξη της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία μεταβάλλεται το επιτρεπτό της χρήσης γης και αυτή ενσωματώθηκε στο ΟΠΣ WEB GIS μετά τις 19/7/2021 τότε, αφού ενημερωθεί ο δικαιούχος με κάθε πρόσφορο μέσο, έχειτο δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός 20 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης. Η εξέταση των περιπτώσεων πραγματοποιείται από τις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με νεότερες οδηγίες.

Έλεγχοι αιτημάτων

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες προβαίνουν σε εξέταση του αιτήματος και προχωρούν σε ολική ή μερική έγκριση ή απόρριψη του. Ιδιαίτερα ως προς τα αιτήματα επιλεξιμότητας, το αρμόδιο Τμήμα της ΚΥ (Διαχ. Και Συντ. Χαρτογραφικών Δεδομένων της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων) θα ελέγχει ανά διαστήματα δειγματοληπτικά τις σχετικές εγκρίσεις, με σκοπό την παρακολούθηση της διαδικασίας και την διαρκή συνδρομή προς τις Περιφερειακές Δ/νσεις. Ο ελεγκτής πρέπει να είναι πεπεισμένος ότι ο δικαιούχος έχει ενεργήσει καλή τη πίστη. Πρέπει να αποκλείεται κάθε περίπτωση απάτης και αυτός που οφείλει πρώτος να αποδείξει ότι πρόκειται για λάθος αποτέλεσμα ελέγχου είναι ο ίδιος ο δικαιούχος. Διευκρινίζεται και επισημαίνεται ότι, τα κριτήρια γεωχωρικών ελέγχων της επιλεξιμότητας και της περιφερειοποίησης των εκτάσεων, σαφώς διαφοροποιούνται, κατ’ εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών, από τη δυνατότητα αξιοποίησης της γης για αγροτικούς σκοπούς βάσει της Εθνικής Νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι, η απόφαση για τη χρησιμοποίηση ή όχι της έννοιας «μεταβολή αποτελέσματος γεωχωρικού ελέγχου» εξαρτάται από το σύνολο των στοιχείων, γεγονότων και περιστάσεων στις οποίες εντάσσεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Η αρμόδια αρχή (ΠΔ – ΠΜ – ΝΜ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) πρέπει να είναι βέβαιη για τον προφανή χαρακτήρα της μεταβολής. Συνεπώς δεν πρέπει να γίνεται συστηματική και γενικευμένη χρήση του όρου «μεταβολή αποτελέσματος γεωχωρικού ελέγχου» αλλά μόνο κατόπιν εξέτασης κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για εκ παραδρομής αστοχία που διαπιστώνεται ασφαλώς και η περίπτωση δεν υποκρύπτει δόλο εκ μέρους του δηλούντα.

Ο δικαιούχος δύναται να προσκομίσει επιπλέον στοιχεία που τεκμηριώνουν τη μεταβολή των αρχικών αποτελεσμάτων ελέγχου για το έτος ΕΑΕ 2021. Εξάλλου είναι στη διακριτική ευχέρεια του ελεγκτή να ζητήσει από τον / τους δικαιούχους οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ότι θα λειτουργήσει βοηθητικά προς την κατά το δυνατόν ορθή επίλυση του εκάστοτε ζητήματος.

Εξάλλου και προς διευκόλυνση των ελεγκτών που διενεργούν τους εκάστοτε ελέγχους αιτημάτων επιλεξιμότητας, βρίσκονται διαθέσιμα στο WEB GIS του ΟΠΣΕΑΕ τα επίπεδα πληροφορίας (layer) των επιτόπιων ελέγχων του προηγούμενου καθώς και του τρέχοντος έτους (για τα αιτήματα έτους 2021, ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ_2020 και ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ_2021 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ), προκειμένου να τα συμβουλεύονται κατά περίπτωση και να συνεκτιμούν για το πόρισμά τους τα αποτελέσματα επιτόπιων ελέγχων.

Επιπλέον ο ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο (Google Earth, Google Maps, Base Map, Bing, εικόνες Sentinel, κλπ) προκειμένου να καταλήξει στην ορθότερη απόφαση.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agro24.gr

Σπ. Λιβανός: Πιστώνονται στους δικαιούχους αγρότες οι αποζημιώσεις για τον παγετό

Όπως αναφέρει σε δηλώσεις του ο Υπουργός κ. Σπήλιος Λιβανός, σε συνέχεια των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του πλαισίου που είχε θέσει το ΥπΑΑΤ,

το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ, σε εφαρμογή του νόμου 4820/2021, που ψηφίστηκε από τη Βουλή με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αποφάσισε την άμεση πληρωμή προκαταβολών στους δικαιούχους αγρότες, των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από τον «Παγετό Άνοιξη 2021», στην Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Οι προκαταβολές θα ευρίσκονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων εντός των επόμενων ημερών, ακολουθώντας πιστά το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχαμε θέσει.

Στόχος μας είναι η ταχύτατη καταβολή των προκαταβολών στους δικαιούχους στο σύνολο των περιοχών της χώρας που επλήγησαν από το παγετό καθώς και η πλήρης εξόφληση των αποζημιώσεων, σύμφωνα με τα χρονικά  όρια που προδιαγράφει λεπτομερώς ο νόμος 4820/2021.

Για ακόμα μια φορά βεβαιώνω τις ελληνίδες και τους έλληνες παραγωγούς ότι δεν θα επιτρέψω κανείς να αδικηθεί ούτε να αδικήσει. Ακόμα και εάν μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους, διαπιστωθεί κάποιο λάθος, αυτό θα αντιμετωπιστεί άμεσα με δικαιοσύνη και ισονομία.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrotypos.gr

Πύργος: Μεγάλη «ανάσα» στον Β’ ΤΟΕΒ και τους καλλιεργητές

Ένα χρόνιο πρόβλημα που απασχολούσε τον Β’ ΤΟΕΒ Πύργου και τους καλλιεργητές που υπάγονται σε αυτόν, πλέον  βρίσκει λύση.

Συγκεκριμένα, κινήθηκαν ήδη οι σχετικές διαδικασίες που έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την υπογραφή απόφασης με βάση την οποία θα αποδοθεί προς τον Β’ ΤΟΕΒ Πύργου ένα ποσό ύψους 65.000 ευρώ περίπου.

Το ποσό αυτό, για αρκετά προηγούμενα χρόνια αποτελούσε αίτημα του οργανισμού για να αποδοθεί, αλλά κάτι τέτοιο δεν προχωρούσε μιας και δεν υπήρχε σύμφωνη γνώμη του Δήμου ότι πράγματι υπήρχε οφειλή του προς αυτόν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrocapital.gr

ΟΠΕΚΑ: πληρωμές επιδομάτων Ιουλίου

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 30 Ιουλίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα:

Επίδομα Παιδιού: Δικαιούχοι, 753.606 – 172.369.071 ευρώ

Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι, 230.244  – 50.539.420 ευρώ

Επίδομα Αναπηρίας: Δικαιούχοι, 172.369. – 71.304.154 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι, 243.226 – 29.839.595 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: Δικαιούχοι, 920 ?  296.382 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι, 12.085 – 12.144.604 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι, 205 – 90.059 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι, 6.600 ?  232.640 ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων(1296/1982): Δικαιούχοι, 19.640 – 6.648.910 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι, 15.296. 3.944.242 ευρώ

Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι, 129. –  103.015 ευρώ

Συνεισφορά Δημοσίου – Πρόγραμμα Γέφυρα: Δικαιούχοι,  73.704 – 20.359.889 ευρώ

Συνεισφορά Δημοσίου – Κόκκινα Δάνεια: Δικαιούχοι, 2850 – 179.003 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι, 6 – 6.000 ευρώ

Προέλευση: https://www.neapaseges.gr

Επιπλέον 2.000 ευρώ ζητά ο ΕΦΚΑ από αγρότες ώστε να συνταξιοδοτηθούν

ΕΦΚΑ, ασφαλισμένων

Συγκεκριμένα, σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις, ων άρθρων 259 και 260 του Ν.4798/2021οι οφειλέτες στον ΟΓΑ πρέπει να πληρώσουν εντός διμήνου τις οφειλές που ξεπερνούν το ποσό των 6.000 ευρώ προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν. 

Εν τούτοις, ο ΕΦΚΑ μη τηρώντας την εφαρμογή του νέου νόμου, εμμένει στην απαίτηση της πληρωμής του ποσού που ξεπερνάει τις 4.000 ευρώ ,όπως ίσχυε κατά το παρελθόν.

Το θέμα αυτό αναδυκνείεται μέσω αλληλογραφίας με τον ΕΦΚΑ και το Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μη Μισθωτών, που απέστειλε ο Ανδρέας Μπενέτσης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

 «Απευθυνόμενος στην γενική διεύθυνση συντάξεων του ΕΦΚΑ για το θέμα αυτό έλαβα ως απάντηση από το τμήμα νομοθεσίας συντάξεων μη μισθωτών όπου ρητά και κατηγορηματικά δηλώνεται ότι το όριο οφειλής μπορεί να είναι ως 6.000 ευρώ. Κατόπιν τούτου και με βάση την διευκρίνηση αυτή από την αρμόδια υπηρεσία ,κρίνω απαραίτητο να κοινοποιήσω το θέμα ώστε να ενημερωθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και να απαιτήσουν την σωστή εφαρμογή του νόμου.

Όσοι δε ,έχουν επιβαρυνθεί παράνομα μέχρι τώρα με το ποσό των 2.000 ευρώ, να απαιτήσουν την άμεση επιστροφή του. Οι δε υπόλοιποι που έχουν λάβει ειδοποιήσεις να μην πληρώσουν με πλαφόν τις 4.000 αλλά τις 6.000 ευρώ όπως δικαιωματικά τους εξασφαλίζει ο νόμος.», αναφέρει ο κ. Μπενέτσης.

Αναλυτικά, η σχετική αλληλογραφία αναφέρει:

Ημερομηνία: 9 Ιουλίου 2021

Aπό: Διεύθυνση Συντάξεων ε-ΕΦΚΑ

Θέμα: e-ΕΦΚΑ Πορεία Αίτησης Απονομής Σύνταξης

Αγαπητέ/ή ασφαλισμένε/η:

Από την ατομική μερίδα ασφαλισμένου που τηρείται στα Μητρώα του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του τ.ΟΓΑ, του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ προέκυψε ότι οφείλετε ασφαλιστικές εισφορές συνολικού ύψους 7311,64 ευρώ.

Προκειμένου να σας χορηγηθεί σύνταξη, θα πρέπει εντός δύο (2) μηνών από την λήψη του παρόντος να καταβάλετε το ποσό των 3311,64 ευρώ, που υπερβαίνει το όριο των 4.000 (άρθρο 68 του Ν. 4144/2013 και άρθρο 9 του Ν. 4611/2019), ποσό που δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξή σας.

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δίμηνη προθεσμία για την εξόφληση του ανωτέρω ποσού , η υπηρεσία μας θα προβεί στην απόρριψη του αιτήματός σας για χορήγηση σύνταξης γήρατος (κύριας και βασικής σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 12 Ν. 2458/1997) και εθνικής και ανταποδοτικής ( άρθρα 7, 28 και 99 Ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το N.4670/2020)

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Με θετικό πρόσημο το ισοζύγιο του εξαγωγικού εμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων της Ε.Ε.

vegetables, marketplace, λαχανικά

Ιανουάριος – Απρίλιος 2021: η αξία των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ ξεπερνά την αξία της ίδιας περιόδου το 2020. Σε ετήσια βάση, οι εξαγωγές τροφίμων της ΕΕ αυξήθηκαν τον Ιανουάριο – Απρίλιο του 2021, ενώ οι εισαγωγές στην ΕΕ μειώθηκαν.

Η προκύπτουσα πλεονασματική αξία γεωργικών προϊόντων διατροφής ανήλθε σε 22,7 δισεκατομμύρια ευρώ – αύξηση 17% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το 2020.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σε σχετική μελέτη – ανάλυση που έδωσε πρόσφατα στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της εν λόγω μελέτης:

-Κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2021, το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων στην ΕΕ (εξαγωγές συν εισαγωγές) ανήλθε σε 103,4 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,1% λιγότερο από ό, τι τον Ιανουάριο – Απρίλιο 2020. Ενώ οι εξαγωγές της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 1,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2020, φθάνοντας τα 63 δισεκατομμύρια ευρώ, οι εισαγωγές της ΕΕ έφτασαν τα 40,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ακόμα 5,1% λιγότερο από ό, τι τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2020 .

-Η μηνιαία αξία για τις εξαγωγές της ΕΕ τον Απρίλιο του 2021 ήταν 7,7% χαμηλότερη από τον Μάρτιο του 2021, αλλά και 9,8% υψηλότερη από τον Απρίλιο του 2020. Οι εισαγωγές της ΕΕ σε αξία ήταν επίσης 2,5% χαμηλότερες τον Απρίλιο του 2021 σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2021, αλλά 3,7% υψηλότερες από την αξία παρατηρήθηκε τον Απρίλιο του 2020.

-Σε ετήσια βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021, οι αξίες εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ μειώθηκαν περισσότερο σε σχέση με αυτές προς το Ηνωμένο Βασίλειο (μείον 806 εκατομμύρια ευρώ, -6%), σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020 Ωστόσο, οι εξαγωγές της ΕΕ σε αξία στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο του 2021 ήταν 8,5% υψηλότερες από ό, τι τον Απρίλιο του 2020.

-Η σημαντική μείωση της αξίας των εξαγωγών της ΕΕ για τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους επηρέασε κυρίως τα πούρα και τα τσιγάρα (μείον 126 εκατομμύρια ευρώ), το χοιρινό κρέας (μείον 121 εκατομμύρια ευρώ) και παρασκευάσματα λαχανικών, φρούτων ή ξηρών καρπών (μείον 106 εκατομμύρια ευρώ). Ωστόσο, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στις εξαγωγικές αξίες της ΕΕ για βολβούς, ρίζες και ζωντανά φυτά (συν 164 εκατομμύρια ευρώ), κρασιά (συν 139 εκατομμύρια ευρώ), κομμένα άνθη και φυτά (συν 126 εκατομμύρια ευρώ).

-Οι υψηλότερες αυξήσεις στις εξαγωγικές αξίες της ΕΕ καταγράφηκαν σε σχέση με την Κίνα (πλέον 912 εκατομμύρια ευρώ, +16%). Αυτό συνέχισε να βασίζεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ στην αξία του χοιρινού κρέατος. Οι εξαγωγικές αξίες της ΕΕ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν επίσης κατά 7,1% (συν 488 εκατομμύρια ευρώ) σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2020, κυρίως λόγω του κρασιού και των οινοπνευματωδών ποτών.

-Οι κύριοι εξαγωγικοί προορισμοί της ΕΕ τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2021 ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ελβετία και η Ρωσική Ομοσπονδία. Το 51% των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ πήγε σε αυτές τις πέντε χώρες.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agro24.gr

Βιολογικά: Μόνο στα βοσκοτόπια επιτρέπεται εναλλαγή δηλωθέντων κομματιών γης

Εγκύκλιο – εγχειρίδιο διαδικασιών ελέγχου Μέτρου 11: Βιολογικές Καλλιέργειες εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην εγκύκλιο περιγράφονται όσα ισχύουν σε σχέση με την εφαρμογή των δεσμεύσεων των Μέτρων/ Δράσεων Βιολογικές Καλλιέργειες Μέτρο 11, όπως περιγράφονται στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.

Oι υποχρεώσεις/ δεσμεύσεις αφορούν και νέους δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του Μέτρου 11. Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι των Υπομέτρων/ Δράσεων:

Μέτρο 11: Βιολογικές καλλιέργειες

  • Υπομέτρο 11.1 Ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους – Δράση 11.1.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδουςπαραγωγής στη γεωργία. – Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδουςπαραγωγής στην κτηνοτροφία
  • Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους – Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία – Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

Βασικές δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 τηρούν στο σύνολο τους υποχρεώσεις και κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης (πέντε έτη για το Υπομέτρο 11.2 και τρία έτη για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 11.1 ) και μέχρι τη λήξη της δεν δύναται να γίνει μετατροπή μιας υποχρέωσης σε άλλη. Δίνεται όμως η δυνατότητα αναπροσαρμογής των συναφθέντων συμβάσεων (Μεταβιβάσεις, ανωτέρα βία) ή διακοπής συμβάσεων.

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής συνένωσης εκμεταλλεύσεων για τη δημιουργία μιας νέας εκμετάλλευσης, η νέα εκμετάλλευση αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις των αρχικών εκμεταλλεύσεων, μεταξύ των οποίων είναι και η τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης. Σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία κατά την περίοδο δέσμευσης δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή αγροτεμαχίων και τα ενταγμένα αγροτεμάχια πρέπει να παραμείνουν σταθερά σε θέση και σε μέγεθος, ειδάλλως θα υποστούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με τμήματα άλλων βοσκοτόπων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrotypos.gr

ΠΕΜ: Όχι στο Νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης για τους νέους αγρότες

trakter_2

Στο νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), που θα λειτουργεί με βάση την κεφαλαιοποίηση, θα υπαχθούν υποχρεωτικά οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας από 1/1/2022 και αφορά και τους νέους αγρότες και κτηνοτρόφους και επίσης προαιρετικά μπορούν να ενταχθούν όλοι οι ασφαλιζόμενοι κάτω από 35 ετών.

Ωστόσο, η ΠΕΜ και το οργανωμένο αγροτικό κίνημα απαιτούν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και να μην ενταχθούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στην επικουρική ασφάλιση.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΠΕΜ, αναφέρει:

Η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων εξέφρασε χθες την κατηγορηματική αντίθεση της στο νομοσχέδιο που ιδιωτικοποιεί την επικουρική σύνταξη και συζητιέται σήμερα στις επιτροπές της Βουλής.

Στο νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), που θα λειτουργεί με βάση την κεφαλαιοποίηση, θα υπαχθούν υποχρεωτικά οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας από 1/1/2022 και αφορά και τους νέους αγρότες και κτηνοτρόφους και επίσης προαιρετικά μπορούν να ενταχθούν όλοι οι ασφαλιζόμενοι κάτω από 35 ετών.

Στην ουσία πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου που ανάβει το «πράσινο φως» για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και την παραπέρα κλιμάκωση της επίθεσης στο Ασφαλιστικό, θέτοντας στη «λοταρία» του χρηματιστηριακού τζόγου τις επικουρικές συντάξεις.

Ο «ατομικός ασφαλιστικός κουμπαράς» που καθιερώνει, σημαίνει ότι πλέον η επικουρική σύνταξη, η προστασία των γηρατειών, παύει να είναι συλλογική υπόθεση, γίνεται απολύτως «ατομική». Η σύνταξη σταματά να είναι προστασία και μετατρέπεται σε «επένδυση», οι δε ασφαλισμένοι σε «επενδυτές»! Ως εκ τούτου, επειδή οι επενδύσεις πολλές φορές αποτυγχάνουν, οι μελλοντικοί συνταξιούχοι μπορεί να μετατραπούν σε «αποτυχημένους επενδυτές» και να βρεθούν στο δρόμο!

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrocapital.gr/