ΕΦΚΑ, ασφαλισμένων

Συγκεκριμένα, σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις, ων άρθρων 259 και 260 του Ν.4798/2021οι οφειλέτες στον ΟΓΑ πρέπει να πληρώσουν εντός διμήνου τις οφειλές που ξεπερνούν το ποσό των 6.000 ευρώ προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν. 

Εν τούτοις, ο ΕΦΚΑ μη τηρώντας την εφαρμογή του νέου νόμου, εμμένει στην απαίτηση της πληρωμής του ποσού που ξεπερνάει τις 4.000 ευρώ ,όπως ίσχυε κατά το παρελθόν.

Το θέμα αυτό αναδυκνείεται μέσω αλληλογραφίας με τον ΕΦΚΑ και το Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μη Μισθωτών, που απέστειλε ο Ανδρέας Μπενέτσης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

 «Απευθυνόμενος στην γενική διεύθυνση συντάξεων του ΕΦΚΑ για το θέμα αυτό έλαβα ως απάντηση από το τμήμα νομοθεσίας συντάξεων μη μισθωτών όπου ρητά και κατηγορηματικά δηλώνεται ότι το όριο οφειλής μπορεί να είναι ως 6.000 ευρώ. Κατόπιν τούτου και με βάση την διευκρίνηση αυτή από την αρμόδια υπηρεσία ,κρίνω απαραίτητο να κοινοποιήσω το θέμα ώστε να ενημερωθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και να απαιτήσουν την σωστή εφαρμογή του νόμου.

Όσοι δε ,έχουν επιβαρυνθεί παράνομα μέχρι τώρα με το ποσό των 2.000 ευρώ, να απαιτήσουν την άμεση επιστροφή του. Οι δε υπόλοιποι που έχουν λάβει ειδοποιήσεις να μην πληρώσουν με πλαφόν τις 4.000 αλλά τις 6.000 ευρώ όπως δικαιωματικά τους εξασφαλίζει ο νόμος.», αναφέρει ο κ. Μπενέτσης.

Αναλυτικά, η σχετική αλληλογραφία αναφέρει:

Ημερομηνία: 9 Ιουλίου 2021

Aπό: Διεύθυνση Συντάξεων ε-ΕΦΚΑ

Θέμα: e-ΕΦΚΑ Πορεία Αίτησης Απονομής Σύνταξης

Αγαπητέ/ή ασφαλισμένε/η:

Από την ατομική μερίδα ασφαλισμένου που τηρείται στα Μητρώα του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του τ.ΟΓΑ, του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ προέκυψε ότι οφείλετε ασφαλιστικές εισφορές συνολικού ύψους 7311,64 ευρώ.

Προκειμένου να σας χορηγηθεί σύνταξη, θα πρέπει εντός δύο (2) μηνών από την λήψη του παρόντος να καταβάλετε το ποσό των 3311,64 ευρώ, που υπερβαίνει το όριο των 4.000 (άρθρο 68 του Ν. 4144/2013 και άρθρο 9 του Ν. 4611/2019), ποσό που δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξή σας.

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δίμηνη προθεσμία για την εξόφληση του ανωτέρω ποσού , η υπηρεσία μας θα προβεί στην απόρριψη του αιτήματός σας για χορήγηση σύνταξης γήρατος (κύριας και βασικής σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 12 Ν. 2458/1997) και εθνικής και ανταποδοτικής ( άρθρα 7, 28 και 99 Ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το N.4670/2020)

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts