Η ΕΘΕΑΣ παραθέτει συγκεντρωτικούς πίνακες με τα αποτελέσματα των Ερευνών Ζωϊκού Κεφαλαίου (Χοίρων, Βοοειδών, Προβάτων και Αιγών) για το έτος 2022, που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Στην παρακάτω παρουσίαση, όπως βρείτε τα εξής στοιχεία:

  • Αριθμός ζώων 2020 – 2022
  • Αριθμός εκμεταλλεύσεων 2020 – 2022
  • Αριθμός ζώων ανά εκμετάλλευση 2020 – 2022
  • Αριθμός ζωϊκών μονάδων 2020 – 2022
  • Κατανομή ζωϊκών μονάδων 2022

Recommended Posts