Η επέκτασή του στις περισσότερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις θα είχε αφόρητες συνέπειες για τον κλάδο, τις αγροτικές περιοχές και τις οικογένειες των αγροτών.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε χθες μια αναθεώρηση της Οδηγίας της του 2010 για τις Βιομηχανικές Εκπομπές. Ενώ μόνο οι μεγαλύτερες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της ΕΕ λήφθηκαν υπόψη στο πεδίο εφαρμογής της την τελευταία δεκαετία, η αναθεώρηση πρότεινε να πολλαπλασιαστεί κατά σχεδόν 10 ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων βοοειδών, χοίρων και πουλερικών που στοχεύουν οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και κατηγοριοποιούνται ως “αγροτοβιομηχανικές εγκαταστάσεις”. Ως έχει, αυτή η αναθεώρηση θα αναγκάσει χιλιάδες οικογενειακές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις να συμμορφωθούν με ένα δαπανηρό πρωτόκολλο εκπομπών που έχει σχεδιαστεί κυρίως για μεγάλες εταιρείες.

Λίγες μόνο ημέρες μετά τις ανακοινώσεις των θεσμικών οργάνων σχετικά με την ανάγκη της ΕΕ για στρατηγική επισιτιστική αυτονομία, αυτή η λογιστική, ιδεολογική και αποκομμένη από την πραγματικότητα της εκμετάλλευσης προσέγγιση γίνεται αισθητή ως πλήγμα σε ολόκληρη την Ευρώπη από τους κτηνοτρόφους.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Οδηγίας της για τις Βιομηχανικές Εκπομπές (IED), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επεκτείνει το πεδίο της πρότασής της στις εκμεταλλεύσεις βοοειδών και να μειώσει τα όρια για τον τομέα των χοίρων και των πουλερικών που καλύπτονται ήδη από το 2010. Με συγκεκριμένους όρους, Η Επιτροπή σχεδιάζει να συμπεριλάβει την εκτροφή χοίρων, πουλερικών και βοοειδών πάνω από 150 «κτηνοτροφικές μονάδες».

Πίσω από αυτή τη λογιστική ορολογία κρύβεται μια πολύ απλή πραγματικότητα: πολλές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας και ταξινομούνται de facto από την Επιτροπή ως “αγροτοβιομηχανικές εγκαταστάσεις”. Σύμφωνα με την Επιτροπή, αυτό θα αντιπροσωπεύει μόνο το “13% των μεγαλύτερων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ συνολικά”. Αυτός είναι ένας έξυπνος αλλά παραπλανητικός τρόπος να το θέσουμε.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts