Ξεκίνησε η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων για τη β’ δόση του λεγόµενου «14χίλιαρου» (Μέτρο 6.3) του περασµένου ΠΑΑ, σύµφωνα µε τα όσα ανέφεραν οι διαχειριστικές αρχές στη 13η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ.

 

Ειδικότερα αναφορικά µε την πορεία των διαφόρων Μέτρων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης που ακόµα τρέχουν ανέφεραν:

-Μέτρο 2 Σύµβουλοι: Έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και έχουν ενταχθεί 25 δικαιούχοι Πάροχοι Γεωργικών Συµβουλών µε αιτούµενο ποσό δηµόσιας δαπάνης κοντά στα 20 εκατ. ευρώ. Οι αξιολογήσεις συνεχίζονται, µε τις αιτήσεις να είναι περί τις 100.

-Μέτρο 3.1 Συστήµατα Ποιότητας: Γίνεται ο διοικητικός έλεγχος ώστε να πραγµατοποιηθεί το ερχόµενο διάστηµα η εκκαθάριση των αιτήσεων πληρωµής 2.000 δικαιούχων. Παράλληλα αυτό το διάστηµα διαµορφώνεται η 2η πρόσκληση του Μέτρου η οποία θα αφορά το βαµβάκι. Υπενθυµίζεται ότι το θεσµικό πλαίσιο της πρόσκλησης «Στήριξη για την συµµετοχή οµάδων γεωργών στο εθνικό σύστηµα ποιότητας «∆ιαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή» (AGRO 2)» του Μέτρου 3.1.2 έχει οριστεί µε ΦΕΚ (3223/Β’/2023).

-Για τη ∆ράση 5.1.2 «Αφρικανική Πανώλη του Χοίρου» υπεβλήθησαν 107 αιτήσεις για προϋπολογισµό 7,89 εκατ. ευρώ και αντίστοιχη ∆ηµόσια ∆απάνη 6,31 εκατ. ευρώ.

Σηµειώνεται πως οι υποχρεώσεις σιγά-σιγά κλείνουν στα περισσότερα προγράµµατα της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 και τη σκυτάλη θα πάρουν τα νέα προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης. Φυσικά θα παραµείνουν µεγάλες ανειληµµένες υποχρεώσεις οι οποίες θα χρηµατοδοτηθούν από το νέο ΠΑΑ όπως είναι για παράδειγµα η β’ δόση των Νέων 2021.

To Φθινόπωρο τα µαθήµατα Νέων Αγροτών 2021

Εν τω µεταξύ, προκηρύχθηκε η σχετική δράση που απευθύνεται στον ΕΛΓΟ-∆ήµητρα και προβλέπει το ποσό των 12.303.525 ευρώ για την κατάρτιση των Νέων Αγροτών του 2021. Σύµφωνα µε τα όσα ειπώθηκαν στην 13η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ την περασµένη Τρίτη τα µαθήµατα θα ξεκινήσουν το ερχόµενο Φθινόπωρο. Τα µαθήµατα σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτικά για την τελική β’ δόση της ενίσχυσης. Σηµειώνεται πως οι περασµένοι Νέοι (2016) ταλαιπωρήθηκαν αρκετά από όλη αυτή η διαδικασία που πήγαινεται τις πληρωµές τους όλο και πιο πίσω. Μένει να φανεί πώς θα διαχειριστούν οι αρµόδιες αρχές των µαθήµατα των Νέων Αγροτών τώρα.

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts