Το ΕΚ ζητά επείγουσα δράση για τη διαφύλαξη των συνθηκών υγιεινής, της ασφάλειας και της δίκαιης εργασίας για διασυνοριακούς και εποχικούς εργαζόμενους εν μέσω πανδημίας.

Η κρίση του COVID-19 έχει φέρει στο φως και επιδεινώσει τα φαινόμενα κοινωνικού ντάμπινγκ και την ήδη ανασφαλή εργασιακή κατάσταση πολλών μετακινούμενων εργαζόμενων στην ΕΕ στην αγροδιατροφική παραγωγή, στον κατασκευαστικό τομέα και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Σε ψήφισμά που υιοθέτησε την Παρασκευή, το ΕΚ παροτρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει την κατάσταση όσον αφορά τις συνθήκες υγιεινής, την ασφάλεια και την υγεία των διασυνοριακών και εποχικών εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που δρουν ως μεσάζοντες και των υπεργολάβων, προκειμένου να αναγνωριστούν αδυναμίες στις υφιστάμενες εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες, και πιθανώς να αναθεωρηθούν. Το ψήφισμα ζητά μία άμεση και ισορροπημένη συμφωνία για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος χρειάζεται για την καταπολέμηση της κοινωνικής απάτης και της κατάχρησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Χρειάζονται επείγοντα μέτρα για την προστασία εποχικών και διασυνοριακών εργαζομένων

Οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν την Επιτροπή να δημοσιεύσει νέες, συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τους διασυνοριακούς και εποχικούς εργαζόμενους στο πλαίσιο της κρίσης του COVID-19, να προτείνει μακροπρόθεσμες λύσεις για την αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών υπεργολαβίας, και να διασφαλίσει ότι θα δοθεί προτεραιότητα στον να γίνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (EAE) πλήρως λειτουργική. Τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τις δυνατότητες των επιθεωρήσεων εργασίας και να διασφαλίσουν ποιοτική στέγαση, η οποία θα πρέπει να διαχωριστεί από την αμοιβή των εργαζομένων, τονίζεται στο κείμενο.

Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 593 ψήφους υπέρ, 34 κατά και 38 αποχές.

Επόμενα βήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των διασυνοριακών και εποχικών εργαζομένων σύντομα.

Σχετικές πληροφορίες

Το 2018, ο υψηλότερος αριθμός διασυνοριακών εργαζομένων μεταφέρθηκε από την Πολωνία για δουλειά στη Γερμανία (125.000 άνθρωποι, πολλοί εξ αυτών στις κατασκευές), από τη Γαλλία στο Λουξεμβούργο (88.000), από τη Γερμανία στο Λουξεμβούργο (52.000), από τη Σλοβακία στην Αυστρία (48.000, οι περισσότεροι γυναίκες στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης), και από τη Γαλλία στο Βέλγιο (46.000).

Εκτιμάται ότι 800.000 με 1 εκατ. εποχικοί εργαζόμενοι προσλαμβάνονται στην ΕΕ κάθε χρόνο, κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα: 370.000 στην Ιταλία, 300.000 στη Γερμανία, 276.000 στη Γαλλία και 150.000 στην Ισπανία.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts