ΟΠΕΚΕΠΕ, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Με την απόφαση υπ’ αριθμ. A46/2021 η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών «αναστέλλει την επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ή την ανάθεση με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών που δημοπρατήθηκαν με τη με αριθμό…

διακήρυξη του.., για τις οποίες ήδη έχουν υποβληθεί προσφορές στο πλαίσιο του διεθνή, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διεξάγεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. υπό το συστημικό αριθμό…, μέχρι την έκδοση απόφασης από την Α.Ε.Π.Π. επί της με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 585/2021 προδικαστικής προσφυγής».

Πρόκειται για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για το ΟΣΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Αρχή προσέφυγε, πιθανότατα, η πλευρά της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ και της νεοσύστατης εταιρείας Cognitera που είχε υποβάλει φάκελο στον προηγούμενο διαγωνισμό που ακυρώθηκε από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρόεδρος του κλιμακίου που εξέτασε την προσφυγή, Νικόλαος Σαββίδης, αναλύει το σκεπτικό του, το οποίο προφανώς και ευσταθεί νομικά και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Βέβαια, θα πρέπει να περιμένουμε την τελική απόφαση της Αρχής, που αυτό θέτει σε κίνδυνο χρονικά το έργο της συγκέντρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ και στη συνέχεια της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενισχύσεων των αγροτών. Οπότε θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση το συντομότερο δυνατόν. Να σημειώσουμε εδώ ότι η απόφαση αναστολής εξεδόθη στις 29 Μαρτίου και η τελική απόφαση μπορεί να χρειαστεί εβδομάδες. Μέχρι τις 15 Μαΐου έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως κάθε χρόνο, την προθεσμία για όλα τα συστήματα ΟΣΔΕ των κρατών-μελών, με μία μεγάλη πιθανότητα να παραταθεί μέχρι 15 Ιουνίου λόγω πανδημίας.

Παρακάτω επισυνάπτουμε ολόκληρη την απόφαση αναστολής της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Διαβάστε εδώ τη σχετική ερώτηση του Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Αραχωβίτη.

Recommended Posts