Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) επιβεβαιώνει τις αναφορές των γεωργών και κτηνοτρόφων για την κατακόρυφη αύξηση του κόστους παραγωγής που έγινε το 2022 λόγω των δανείων, των εργατικών και των ενοικίων γεωργικής γης.

 

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) επιβεβαιώνει τις αναφορές των γεωργών και κτηνοτρόφων για την κατακόρυφη αύξηση του κόστους παραγωγής που έγινε το 2022 λόγω των δανείων, των εργατικών και των ενοικίων γεωργικής γης.

Να θυμίσουμε ότι η συνολικά αύξηση που είχαμε στο κόστος παραγωγής (προσθέτοντας το κόστος αγροτικών εφοδίων και καυσίμων) δεν ήταν δυνατόν να καλυφθεί από την αύξηση των τιμών παραγωγού και αυτό φάνηκε στο εισόδημα των αγροτών.

Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει ότι η εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, για το έτος 2022, έχει ως εξής: Ο Γενικός Δείκτης για το έτος 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2021, παρουσίασε αύξηση 14,4% έναντι αύξησης 4,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το έτος 2020.

Η μεταβολή του Γενικού Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (αύξηση 14,4%) το έτος 2022, σε σύγκριση με τον Γενικό Δείκτη του έτους 2021, οφείλεται στις ακόλουθες μεταβολές των επιμέρους δεικτών:

  • αύξηση του Δείκτη Αμοιβής Εργασίας (αγροτικά ημερομίσθια) κατά 17,1%
  • αύξηση του Δείκτη Ενοικίων Γης (ενοίκια αγροκτημάτων) κατά 5,7%
  • αύξηση του Δείκτη Αμοιβής Κεφαλαίου κατά 18,5% (αύξηση 18,8 στο δείκτη τόκων δανείων και 18,2% στο δείκτη ενοικίασης μηχανημάτων)

 

Προέλευση Άρθρου : https://www.agrotypos.gr

Recommended Posts