Συνολικά 26 νομοσχέδια θα εγκριθούν από τη Βουλή ως το τέλος Ιουλίου, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πιο συγκεκριμένα, επτά νομοσχέδια συζητήθηκαν την Τετάρτη 29 Απριλίου στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση όχι απλώς δεν φρενάρει, αλλά επιταχύνει το μεταρρυθμιστικό της έργο, με συνολικά 26 νομοσχέδια που θα εγκριθούν από τη Βουλή ως το τέλος Ιουλίου.

Μεταξύ των νομοσχεδίων που συζητήθηκαν ήταν και ένα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την απλοποίηση των διαδικασιών στο πεδίο της ύλης του υπουργείου. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μ. Βορίδης παρουσίασε το νομοσχέδιο που αποσκοπεί στην απλοποίηση της αδειοδότησης συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα αφορά υδατοκαλλιέργειες, κτηνοτροφικές δραστηριότητες, ορισμένες κτηνιατρικές δραστηριότητες (εκτροφεία, κτηνιατρικές κλινικές και κτηνιατρεία). Η απλοποίηση αφορά κυρίως στην αλλαγή της διαδικασίας έκδοσης άδειας εγκατάστασης και την αντικατάστασή της με γνωστοποίηση μέσω ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).

Το νομοσχέδιο για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις συζητήθηκε στο Υπουργικό της Τετάρτης

Στις ανωτέρω δραστηριότητες στις οποίες απλοποιείται η διαδικασία «αδειοδότησης», ενσωματώνονται διατάξεις που αφορούν την «σιωπηρή έγκριση», δηλαδή στην περίπτωση όπου οι αρμόδιες για τον έλεγχο υπηρεσίες, δεν διεκπεραιώσουν τον επιτόπιο έλεγχο εντός προκαθορισμένου από την κατά περίπτωση νομοθεσία χρονικού διαστήματος.

Επίσης, τροποποιούνται τα παράβολα που θα ισχύσουν για ίδρυση νέας δραστηριότητας, ορίζονται αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων και καταγράφονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για έκδοση ΚΥΑ με το Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον επιμερισμό κυρώσεων. Επιπροσθέτως, ορίζονται αρχές εξέτασης ειδικών διοικητικών προσφυγών.

Σημειώνεται, ότι από την διαδικασία έγκρισης, εξαιρούνται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατηγορίας Α1 και Α2 (μεγάλης δυναμικότητας) ενώ αυτές των κατηγοριών Β (μεσαίας και μικρής δυναμικότητας) μεταπίπτουν σε καθεστώς γνωστοποίησης.

Νέα παράταση

Όπως εξάλλου αναφέρονταν στο σχετικό Άρθρο του νομοσχεδίου για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που είχε τεθεί προς διαβούλευση από τις 7 έως τις 21 Απριλίου:

Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 (Α΄ 52), η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012, παρατείνεται έως τις 31.12.2020. Όπου στις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012 αναφέρεται η αρχική προθεσμία των τριών (3) ετών, νοείται η προθεσμία που λήγει στις 31.12.2020.

2. α) Η παρ. 3 του άρθρου 17α του ν. 4056/2012, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164) και η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218), αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agrotypos.gr

Recommended Posts