Η σύμβαση, με έναρξη ισχύος από 1η Ιανουαρίου 2023, καλύπτει το προσωπικό που απασχολείται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας, οι οποίες είναι μέλη του ΣΕΒ και της ΕΒΒΖΕ.

 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας Ζαχαρωδών υπέγραψε ο ΣΕΒ με την Ένωση Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδος (ΕΒΒΖΕ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

Η σύμβαση, με έναρξη ισχύος από 1η Ιανουαρίου 2023, καλύπτει το προσωπικό που απασχολείται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας, οι οποίες είναι μέλη του ΣΕΒ και της ΕΒΒΖΕ.

Ειδικότερα, η σύμβαση προβλέπει από τον Μάιο του 2023 σωρευτική αύξηση 5% μέχρι το τέλος του 2025, για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, τόνισε ότι «ο ΣΕΒ, ανταποκρινόμενος στα αιτήματα των κλαδικών συνδέσμων μελών του, υπέγραψε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας Ζαχαρωδών, η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του 2025. Με τον τρόπο αυτό, αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση του συνδέσμου στο θεσμό των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες έχουν στόχο την αναπροσαρμογή των κατωτάτων μισθών και ημερομισθίων, τη διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση των θέσεων εργασίας, καθώς και την ενίσχυση του διαλόγου των εκπροσώπων επιχειρήσεων και εργαζομένων και τη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης».

Το πλήρες κείμενο της σύμβασης βρίσκεται στο σύνδεσμο:https://bit.ly/44sn5RA

Recommended Posts