Σύμφωνα με πληροφορίες της Κεοσοε, η σημαντικότερη αλλαγή επέρχεται στο κριτήριο προτεραιότητας που αφορά την διεύρυνση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων,

το οποίο ενεργοποιείται όταν τα αιτήματα χορήγησης Αδειών Φύτευσης υπερβούν τα 6200 στέμματα.

Η υπουργική απόφαση αναφέρει ότι το κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης ο αιτών, διαθέτει σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Ο.Σ.Δ.Ε του προηγούμενου έτους ελάχιστη έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης 5 στρέμματα (0,5ha) και επιπλέον διαθέτει σύμφωνα με τα στοιχεία του Αμπελουργικού μητρώου αμπελοτεμάχια με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.

Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει σε ορισμένες Περιφέρειες και σε Αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν π.χ 2000 στρέμματα, να λάβουν Άδεια Φύτευσης ,γεγονός που μέχρι σήμερα ήταν απαγορευτικό ,αφού το εν λόγω κριτήριο όπως περιγράφει και ο τίτλος του ,αφορά την αύξηση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων ,που μέχρι την έκδοση της σημερινής απόφασης αφορούσε το εύρος υφιστάμενων εκτάσεων από 5 έως 50 στρέμματα.

Επίσης προβλέπεται διαφοροποίηση μοριοδότησης ανάλογα με κλιμάκωση υφιστάμενων εκτάσεων των Αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων η οποία διαφοροποιείται και ανάλογα με την Περιφέρεια.

Η μεταβολή αυτή αναμένεται να αποβεί σε βάρος ,όσον αφορά τη λήψη Άδειας Φύτευσης ,των κατόχων μικρών Αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων ,οι οποίες και αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των εκμεταλλεύσεων του ελληνικού αμπελώνα, οι οποίες αντί να ενδυναμωθούν αποδυναμώνονται.

Για την κατανομή των αδειών νέας φύτευσης ορίζονται οι παρακάτω οκτώ (8) περιφέρειες, στις οποίες δεν υπάρχει ενιαία εφαρμογή των κριτηρίων ,αφού τα κριτήρια προσαρμόζονται πλέον στο profil της κάθε Περιφέρειας:

1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

3. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

4. ΘΕΣΣΑΛΙΑ

5. ΑΤΤΙΚΗ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

6. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

7. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

8. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΚΡΗΤΗ, και ΗΠΕΙΡΟΣ

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο  https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts