θάλασσα

Στην ανάπτυξη μιας πρότυπης, πιλοτικής μεθόδου αλιείας της σουπιάς με τη χρήση ειδικών προσαρμοσμένων παγίδων βυθού προχωρά το Εργαστήριο Ιχθυολογίας του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ.

Οι παγίδες, που έχουν κατασκευαστεί και δοκιμάζονται πειραματικά στον Θερμαϊκό Κόλπο, εντάσσονται στο πλαίσιο του έργου Eco-Sepia, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Σύμφωνα με τον συντονιστή του έργου αν. καθηγητή Βιολογίας, Κωνσταντίνο Γκάνια, η καινοτομία της μεθόδου έγκειται στο γεγονός ότι οι παγίδες, που έχουν σχεδιαστεί για την αποτελεσματική και επιλεκτική αλιεία της σουπιάς, είναι οικονομικά αποδοτικές και περιβαλλοντικά φιλικές. Προτείνονται ως ένα νέο εργαλείο για την αντικατάσταση των μανωμένων διχτυών, η επιλεκτικότητα των οποίων είναι σχετικά χαμηλή, με αποτέλεσμα τη συλλογή σημαντικής ποσότητας παρεμπίπτοντος αλιεύματος.

Αντίθετα, όπως επισημαίνει ο κ. Γκάνιας, οι αλιευτικές παγίδες αποτελούν ένα περιβαλλοντικά φιλικό εργαλείο βυθού υψηλής επιλεκτικότητας, τόσο ως προς το είδος των αλιευμάτων, όσο και ως προς το μέγεθός τους. Επιπλέον καινοτομίες ως προς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του εργαλείου αποτελούν η χρησιμοποίηση διαφορετικών σχεδίων παγίδας και αλιευτικών πρωτοκόλλων (π.χ. χρήση δολώματος), η μείωση του ενεργειακού κόστους και του ανταγωνισμού των αλιέων με οργανισμούς που καταστρέφουν την ψαριά και τα εργαλεία τους, η ανθεκτικότητά του σε σχέση με τα μανωμένα δίχτυα κ.ά.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

Recommended Posts