Σημαντική αύξηση καταγράφει η παραγωγή οίνου σε σχέση με την πρώτη εκτίμηση παραγωγής του περασμένου Οκτωβρίου (2.007.700 HL). Η οριστική δήλωση παραγωγής οίνου την αμπελουργική περίοδο 2019/2020,

ανήλθε τελικά στα 2.386.421 HL, σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε το τμήμα Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων ποτών, στην Commission.

Με βάση την επεξεργασία των δεδομένων στην οποία προέβη η Κεοσοε, γενική αύξηση παραγωγής οίνων κατά 4,76% παρατηρείται σε σύγκριση με την περίοδο 2018/2019.

Ειδικότερα καταγράφουν:

Πτώση οι οίνοι με ΠΟΠ κατά 18,84%

Πτώση οι οίνοι με ΠΓΕ κατά 3,28%

Άνοδο οι οίνοι χωρίς ΓΕ κατά 9,96%

Οι ποικιλιακοί οίνοι και πάλι καταγράφουν αύξηση κατά 36,02% (πέρσι είχαν καταγράψει άνοδο 18,04%), επιβεβαιώνοντας τον προσανατολισμό των οινοποιείων για την τάση αύξησης αυτής της κατηγορίας οίνων, με βάση την ένδειξη ποικιλίας.

Στη συνολική παραγωγή ποσοστό 32,69% αντιπροσωπεύουν οι ερυθροί και οι ερυθρωποί οίνοι, ενώ ποσοστό 67,31% οι λευκοί οίνοι.

Οι παραγόμενοι οίνοι με ΠΟΠ αντιστοιχούν στο 6,82% της συνολικής παραγωγής, οι οίνοι με ΠΓΕ στο 15,91% και οι ποικιλιακοί οίνοι στο 7,35%, ποσοστά που αν μη τι άλλο, θεωρείται απαραίτητο να αυξηθούν, αφού οι οίνοι αυτοί έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία.

Η μεταβολή της Οινοπαραγωγής 2019/2020 είναι αρνητική και σε σχέση με τον μέσο όρο 5ετίας κατά 4,76% δεδομένης της αρνητικής επίδρασης των κλιματικών φαινομένων, τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts