Σε ενοικιοστάσια ύψους 250 ευρώ το στρέµµα για αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, έχει οδηγήσει το δεύτερο επενδυτικό κύµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή την περίοδο, µε επίκεντρο το θεσσαλικό κάµπο.

Οι τιµές µίσθωσης µάλιστα που προσφέρουν συνεργαζόµενοι µεσίτες και εταιρείες έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που κάποιοι αγρότες «ψάχνονται» να αποδεσµεύουν αγροτεµάχια από 5ετή προγράµµατα όπως η Απονιτροποίηση. Φυσικά σε τέτοια περίπτωση µονοµερούς ανάκλησης της πράξης οι κυρώσεις είναι σοβαρές µε τον δικαιούχο να καλείται να επιστρέψει το 50% των επιδοτήσεων που έχει λάβει. Ωστόσο η υπόσχεση για 25ετή συµβόλαια και µε 250 ευρώ το στρέµµα ενοίκιο µοιάζει δελεαστική.

Το µεγάλο ενδιαφέρον για εγκατάσταση φ/β σε αγροτική γη, επιβεβαίωσε και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας µιλώντας στη Βουλή, υποστηρίζοντας παράλληλα πως τις επόµενες ηµέρες θα εκδοθεί η ΚΥΑ στην οποία θα προσδιοριστούν οι όροι µε τους οποίους µπορεί κάποιος να κατασκευάσει φωτοβολταϊκό σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας στο 1% της συνολικής έκτασης, δηµιουργώντας έναν κατάλογο µε τα Μεγαβάτ ανά Νοµό (Περιφερειακή Ενότητα) που επιτρέπεται να εγκατασταθούν. Σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες, στην ΚΥΑ αυτή δεν θα καθιερωθεί η δυνατότητα σε αυτοτελή αγροτεµάχια υψηλής παραγωγικότητας να «φιλοξενούνται» παραπάνω από ένα φωτοβολταϊκά, επενδυτών µε διαφορετικά ΑΦΜ, της κατηγορίας κάτω από 1 Μεγαβάτ που απαλλάσσονται από ΕΠΟ.

«Από τη στιγµή που έχει µπει ένα ταβάνι 1%, είναι καλό για τους αγρότες, αν µπορούν πραγµατικά να έχουν ένα επιπλέον εισόδηµα και, µάλιστα, πολύ υψηλότερο απ’ ό,τι ήταν ίσως µέχρι τώρα η εµπορική αξία, νοικιάζοντας τα κτήµατά τους.».

Από την άλλη, το πλήθος αιτηµάτων σύνδεσης στο δίκτυο σε πολλές περιοχές από µεγάλες εταιρείες του χώρου, δεν αφήνει περιθώριο σε αγρότες να φτιάξουν τις δικές τους µονάδες, καθώς λαµβάνον την απάντηση από τη ∆Ε∆∆ΗΕ πως είναι κορεσµένα. Ενδεικτικό είναι πως ο Φορέας ∆ιαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – ∆έλτα Πηνειού έχει δεχτεί µόνο το τελευταίο δίµηνο 160 αιτήµατα γνωµοδότησης σχετικών µε την εγκατάσταση µονάδων φωτοβολταϊκών έργων στην περιοχή αρµοδιότητάς του.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts