Όταν πέσει η τιμή στο γάλα, η δόση του δανείου γίνεται μηδέν.

Ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο που διευκολύνει τη χορήγηση χαµηλότοκων δανείων στους κτηνοτρόφους, τα οποία θα είναι συνδεδεµένα µε την τιµή του γάλακτος µε εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, προτίθεται να θέσει σε εφαρµογή το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το εν λόγω στρατηγικό σχέδιο για την κτηνοτροφία πατάει πάνω στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα Milkflex, που εφαρµόζει η Ιρλανδία από το 2018, πετυχαίνοντας να απορροφήσει τους κραδασµούς από τη µεταβλητότητα των τιµών στην αγορά γάλακτος, εξασφαλίζοντας την απαιτούµενη ρευστότητα σε οργανωµένους παραγωγούς.

Σχετική αναφορά έγινε στο πλαίσιο της οµιλίας της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινής Αραµπατζή στη Βουλή για τον προϋπολογισµό του 2020, σύµφωνα µε την οποία οι εν λόγω κινήσεις γίνονται µε τοµέα αιχµής την ορεινή, εκτατική αιγοπροβατοτροφία, την πλέον φιλική στο περιβάλλον µορφή κτηνοτροφίας, η οποία ακολουθεί τις επιταγές της νέας πράσινης Συµφωνίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι είναι το πρόγραµµα MilkFlex

Το MilkFlex είναι ένα βραβευµένο δανειακό πρόγραµµα, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους κτηνοτρόφους της Ιρλανδίας ένα καινοτόµο προϊόν δανείου που βοηθά στην προστασία των γεωργικών εισοδηµάτων από την επίδραση της µεταβλητότητας της αγοράς γαλακτοκοµικών προϊόντων. Κύριο χαρακτηριστικό του MilkFlex είναι πως αλλάζουν οι όροι αποπληρωµής του δανείου αυτόµατα ανάλογα µε τις κινήσεις στην τιµή του γάλακτος, παρέχοντας έτσι στους κτηνοτρόφους ταµειακά διαθέσιµα εκεί που τα χρειάζονται περισσότερο.

Στο κεφάλαιο συµµετέχουν ο µεγαλύτερος οργανισµός της Ιρλανδίας µη τραπεζικών δανειοδοτήσεων Finance Ireland, η ολλανδική επενδυτική τράπεζα Rabobank και το Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων της Ιρλανδίας (ISIF). Το επιτόκιο για τα δάνεια Milkflex είναι κυµαινόµενα στο 3,75% πάνω από το µηνιαίο κόστος Euribor. Υπάρχει επίσης εισφορά 1,25%.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του δανείου

Οι δόσεις των δανείων αφαιρούνται αυτόµατα από τις εισπράξεις γάλακτος του κτηνοτρόφου από την οργάνωση παραγωγών στην οποία συµµετέχει και βρίσκεται στο πρόγραµµα MilkFlex. Το προφίλ των αποπληρωµών αντανακλά την εποχική καµπύλη προσφοράς γάλακτος. ∆ηλαδή δεν υπάρχει αποπληρωµή δανείου (τόκου ή κεφαλαίου) κατά τους µήνες χαµηλής παραγωγής γάλακτος από τον ∆εκέµβριο έως τον Μάρτιο συµπεριλαµβανοµένου.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.agronews.gr

Recommended Posts