Την άµεση προδηµοσίευση του προγράµµατος Νέων Αγροτών εφόσον το ΥΠΑΑΤ προτίθεται να εκδώσει σχετική πρόσκληση τέλος του έτους, ζητάνε µελετητές και οι ενδιαφερόµενοι προς ένταξη, ώστε να κανονίσουν την πορεία τους στις φετινές δηλώσεις ΟΣ∆Ε.

 

Είναι ένα αίτηµα το οποίο πρέπει να ικανοποιηθεί, καθώς δεν είναι δυνατόν να γίνουν οι δηλώσεις αγροτεµαχίων στα «τυφλά» χωρίς να υπάρχει σαφής πληροφόρηση για τους όρους επιλεξιµότητας και µοριοδότησης κυρίως αναφορικά µε την Τυπική Απόδοση. Υπενθυµίζεται πως για την πρόσκληση του 2016 είχε εκδοθεί προδηµοσίευση τον Απρίλιο του ίδιου έτους κάτι που έγινε και µε το πρόγραµµα του 2021 όπου είχε εκδοθεί η προδηµοσιεύση ξανά Απρίλιο.

Σηµειώνεται πως µετά την ανακοίνωση της προκήρυξης του προγράµµατος Νέων Αγροτών 2016, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε καλέσει τους ενδιαφερόµενους να κάνουν δηλώσεις ΟΣ∆Ε κατ’ εξαίρεση εντός φθινοπώρου, εφόσον δεν είχαν ακόµη υποβάλλει. Παράλληλα υπάρχουν και άλλα ζητήµατα που αναδεικνύονται όπως ότι:

1) Έχουν λήξει οι διορίες για µεταβιβάσεις αγροτεµαχίων δεσµευµένα σε αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα.

2) Τα αγροτεµάχια πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού έως τις 31 Μαΐου 2023 για να δηλωθούν στο ΟΣ∆Ε (τελική ηµεροµηνία µισθωτηρίων).

3) Άγνωστο είναι ακόµη τι θα γίνει φέτος µε τα χειρόγραφα µισθωτήρια και αν θα γίνονται δεκτά στο ΟΣ∆Ε. Πέρσι κατ’ εξαίρεση γινόντουσαν δεκτά για αγρό έως 40 στρέµµατα ή µισθίο έως 960 ευρώ.

4) Για να ενταχθούν στο πρόγραµµα και οι επιλαχόντες του Μέτρου του 2021 θα πρέπει να αλλάξει το περιθώριο απασχόλησης µε τη γεωργία από το 24µηνο στο 36µηνο.

Προς το παρόν στις διαχειριστικές αρχές τηρούν στάση αναµονής για την τελική πολιτική απόφαση όσον αφορά την πρόσκληση, η οποία βέβαια εκφράστηκε σαφώς από τον γενικό γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων, ∆ηµήτρη Παπαγιαννίδη και από την Κρήτη όπου είχε παρευρεθεί προ ολίγων ηµερών στα πλαίσια της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ.

Ανεξαρτήτως από το αν θα βγει ή όχι προκήρυξη Νέων Αγροτών, το ρεπορτάζ αναφέρει πως το ζήτημα των επιλαχόντων του 2021 αναμένεται να ανακινηθεί και μάλιστα σύντομα, χωρίς βέβαια να σημαίνει αυτό ότι θα βρεθούν τα υπόλοιπα 90 εκατ. ευρώ που απαιτούνται για την ένταξή τους.

Σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 30.000 για γεωργικές εκµεταλλεύσεις που θα έχουν (στη µελλοντική κατάσταση) φυτική – µικτή παραγωγική κατεύθυνση.

Το ποσό αυτό θα διαµορφώνεται έως και 42.500 ευρώ µε βάση τα εξής: αύξηση κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοικίας των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά (νησιά µε πληθυσµό έως και 3.100 κατοίκους) και σε περιφερειακές ενότητες µε πληθυσµιακή πυκνότητα µικρότερη η ίση των 35 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο µε βάση την απογραφή πληθυσµού του 2021 ή συνδυασµό αυτών των κατηγοριών περιοχών) ή συνδυασµός αυτών των κατηγοριών περιοχών, αύξηση κατά 10.000 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη µελλοντική κατάσταση) της εκµετάλλευσης.

ΠΑΑ 2023-2027 Νέοι δείκτες Τυπικής Απόδοσης

Οι δείκτες Τυπικής απόδοσης για
το ΠΑΑ 2023-2027 διαφέρουν ανάλογα µε την καλλιέργεια/εκτροφή και το αν βρίσκεται το αγροτεµάχιο σε νησιωτική ή ηπειρωτική περιοχή.

Οι κύριοι δείκτες σε (ευρώ ανά στρέµµα) στην φυτική παραγωγοί έχουν ως εξής:

Αρωµατικά, φαρµακευτικά και αρτυµατικά φυτά: 1.104 και 1.153 για ηπειρωτικά και νησιωτικά αντίστοιχα.

Χλωρός αραβόσιτος: 131
και 115.

Βαµβάκι: 151 και 149

Ηλίανθος: 100 και 103

Βίκος: 140 και 141

Κριθάρι: 46 και 36

Σκληρό σιτάρι: 51 και 49

Μπιζέλια, φασόλια, κουκιά και γλυκά λούπινα: 156 και 168

Μηδική: 140 και 141

 Όσπρια βρώσιµα: 156 και 168

Καρποί µε κέλυφος: 662
και 797.

Εσπεριδοειδώνες: 646 και 722.

 Ακτινίδια, Ρόδια, Συκιές: 1.122 και 934.

 Μηλοειδή: 971 και 952.

 Πυρηνόκαρπα: 589 και 581.

 Αµπέλια (Οίνος): 599 και 418.

 Αµπέλια (Οίνος ΠΟΠ/ΠΓΕ): 612 και 694.

 Ελιά (ελαιόλαδο): 182 και 172.

 Επιτραπέζια Ελιά: 273 και 313.

 Επιτραπέζια σταφύλια: 1.247 και 1.198.

 Πατάτες: 930 και 1.160.

Κηπευτικά: 5.301 και 7.672.

Κηπευτικές καλλιέργειες µικρής έκτασης σε αγρό: 1.129 και 1.361.

Βιοµηχανική τοµάτα: 1.059
και 1.333.

Στη ζωική παραγωγή οι δείκτες (ευρώ/κεφάλι σε κύριες κατηγορίες ζώων έχουν ως εξής:

Πρόβατα αναπαραγωγής: 155 και 140 για ηπειρωτική χώρα και νησιωτική αντίστοιχα.

Recommended Posts