γεωργία, αγρότης, τροπολογία, φορολογία

Συγκεκριµένα, µε βάση τη συµβιβαστική λύση την οποία προωθεί η Κοµισιόν, η Ελλάδα, καλείται να επιλέξει είτε να αφιερώσει το 22% των άµεσων ενισχύσεων στα νέα αυτά εργαλεία το 2023 και έως το 2027 να φτάσει ποσοστό 30%.

Είτε, να αφιερώσει ένα 25% σταθερό ποσοστό για την περίοδο 2023-2027.

Στην πρώτη περίπτωση οι Έλληνες αγρότες θα δουν σταδιακή µείωση της αξίας των δικαιωµάτων τους  έως το τέλος της προγραµµατικής περιόδου και στη δεύτερη περίπτωση η µείωση θα είναι «άπαξ» από το 2023.

Όσα χρήµατα περισσεύουν από αυτό το καθεστώς τα δύο πρώτα χρόνια εφαρµογής της νέας ΚΑΠ (περίοδος εξοικείωσης), θα µπορούν να πάνε σε άλλα καθεστώς, και εκτός απροόπτου, η Ελλάδα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµα κονδύλια, θα τα διαθέτει ξανά πίσω στη βασική πληρωµή.

Προς το παρόν κανείς δεν είναι σε θέση να διαβεβαιώσει από τις ελληνικές αρχές για το πώς θα πραγµατοποιηθεί η υλοποίηση του νέου πρασινίσµατος, δηλαδή ποιες δράσεις ακριβώς θα ενεργοποιούνται ετησίως ώστε ο αγρότης που εντάσσεται σε αυτές να συµπληρώνει τις απώλειες από το πρασίνισµα. Φυσικά και το ποσό ανά στρέµµα σε αυτή την περίπτωση παίζει πολύ µεγάλο ρόλο.

Πάντως, οι παραγωγοί µπορούν να υπολογίσουν σίγουρα πως από το 2023 πρασίνισµα δεν θα µπαίνει στην τσέπη τους, µε την αξία των δικαιωµάτων τους (στην οποία προσµετράται και το πρασίνισµα) να επαναϋπολογίζεται αναλόγως. Υπενθυµίζεται πως ένα δικαίωµα ενίσχυσης σήµερα αντιστοιχεί σε 10 στρέµµατα γης και η αξία του ισούται µε το άθροισµα της Βασικής και Πράσινης ενίσχυσης, σύµφωνα µε τους Συµβούλους για τη νέα ΚΑΠ στη χώρα µας.

Τώρα αν µπορούν να βρουν έναν τρόπο οι ελληνικές αρχές να «µαγειρέψουν» τα πράγµατα ώστε η µείωση στην αξία δικαιωµάτων να µην είναι θεαµατική, αυτό µένει να φανεί.

Μέχρι τον Σεπτέµβριο-Οκτώβριο άλλωστε, θα πρέπει να βγει στη δηµοσιότητα το προσχέδιο του Εθνικού Φακέλου και έως τον ∆εκέµβριο του 2021 να κατατεθεί στην Κοµισιόν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts