Σε αμφιβόλου αποδοτικότητας αγροτικούς ελκυστήρες και φθηνά παρελκόμενα υποχρεώνει τους Έλληνες αγρότες ο υφιστάμενος προγραμματισμός των Σχεδίων Βελτίωσης, όπως προκύπτει από τα νέα και χαμηλά όρια που έχουν εισαχθεί ως επιλέξιμες δαπάνες.

 

Όπως προκύπτει από το υπό διαβούλευση ανεξάρτητα από το μέγεθος της εκμετάλλευσης, δηλαδή, είτε καλλιεργείς 200 σ είτε 2.000 στρέμματα, επιδοτείσαι για το ίδιο τρακτέρ, δηλαδή υποχρεώνεσαι σε ένα όριο προϋπολογισμού για αγορά ελκυστήρα μέχρι 100.000 ευρώ, επί του οποίου και υπολογίζεται τελικά ο συντελεστής ενίσχυσης. Όλα αυτά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Έλληνες αγρότες θα πρέπει να κυνηγούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και την προσαρμογή των επενδύσεων στα μέτρα των επιχειρηματικών τους πλάνων.

Αυτός ο «στενός κορσές» που επιβάλει ανεξαιρέτως για όλους τους αγρότες και όλες τις εκμεταλλεύσεις, απλά έρχεται να επισφραγίσει την καθυστέρηση ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας και να διευρύνει την απόκλιση από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μικρότερα κατά 25.000 τα τιμολόγια

Τιµολόγια αγοράς τρακτέρ έως 100.000 ευρώ αντί για 125.000 ευρώ που ήταν στην περασµένη πρόσκληση, θα επιδοτούν τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, σύµφωνα µε τον πίνακα εύλογου κόστους.

∆ηλαδή, εκεί που στην ηπειρωτική χώρα το τρακτέρ επιδοτούνταν από 62.500 έως 75.000 ευρώ (50-60%) τώρα θα επιδοτείται µε 50.000 έως 60.000 ευρώ.

Ειδικότερα, για την αγορά τρακτέρ ισχύουν τα εξής:

  • Η ηµεροµηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόµησης του ελκυστήρα να είναι έως 36 µήνες προγενέστερη της ηµεροµηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας αυτού.
  • Απαγορεύεται, η συγχρηµατοδότηση περισσοτέρων του ενός ελκυστήρων ανά επενδυτικό σχέδιο.
  • Απαγορεύεται η αγορά οποιουδήποτε ελκυστήρα στην περίπτωση που στις 31.12.2022 υπήρχε µη αποσβεσµένος ελκυστήρας στην εκµετάλλευση. Μη αποσβεσµένος ελκυστήρας θεωρείται αυτός που δεν έχει κλείσει τα 12 έτη.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts