Το παρθένο ελαιόλαδο, οι ελιές και τα ψάρια, είναι τα τρία πιο κρίσιμα εξαγωγικά προϊόντα του εγχώριου αγροδιατροφικού τομέα, με τα δύο πρώτα μάλιστα να εμφανίζουν καλύτερες προοπτικές, διότι οι εξαγωγές τους τείνουν αυξανόμενες.

Αντιστοίχως, το εξευγενισμένο ελαιόλαδο κυρίως και στη συνέχεια τα ακτινίδια, τα εσπεριδοειδή και τα φρούτα, εξάγονται σε μικρότερες μεν ποσότητες προς το παρόν αλλά διαθέτουν ελπιδοφόρα προοπτική καθώς οι εξαγωγές τους αυξάνονται διαρκώς και με καλό ρυθμό.

Σε ό,τι αφορά στον προορισμό των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων, νωπών, αλλά και μεταποιημένων, κρισιμότερες χώρες για τις ελληνικές εξαγωγές, είναι η Γερμανία και η Ιταλία, ενώ υπάρχει προοπτική αύξησης για Ισπανία, Γαλλία, Ρουμανία, Κύπρο κι Ολλανδία. Στα τελευταία πέντε χρόνια εξαιρετική δυναμική για τα ελληνικά τρόφιμα παρουσιάζουν, επίσης, οι χώρες Πολωνία, Τσεχία, Αυστρία, Δανία, Αλβανία, Βέλγιο, Καναδάς και Σουηδία.

Τα συμπεράσματα αυτά, για τα 30 πιο σημαντικά εξαγώγιμα ελληνικά Τρόφιμα και Ποτά, τόσο ως προς τις ποσότητες όσο και ως προς τις προοπτικές τους, με βάση την ανάπτυξη των εξαγωγών τους στα 5 τελευταία χρόνια, καθώς και τις πιο σημαντικές χώρες στις οποίες πρέπει να στοχεύσουμε, για το καθένα από αυτά, εντοπίζει Μελέτη της εταιρίας GLOBAL GREECE.

Σύμφωνα με τα ευρήματά της συγκεκριμένης εργασίας, τα τρόφιμα και ποτά αντιστοιχούν στο 16% των ελληνικών εξαγωγών ποσοστό, που ανεβαίνει στο 24% μετά από την αφαίρεση των πετρελαιοειδών. Ωστόσο οι εξαγωγές Μεταποιημένων προϊόντων προστιθέμενης αξίας αντιστοιχούν στο 51% πολύ μικρό ποσοστό έναντι του 76% για παράδειγμα της Ιταλίας.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.agronews.gr

Recommended Posts