Μια πλειάδα δικαιολογητικών και κρίσιμων χρονικών οροσήμων για την προσκόμιση τους, ήτοι από τα τέλη Ιουνίου ως την 1 Σεπτεμβρίου, απαιτεί η αίτηση ενίσχυσης 2019.

Ανάμεσα τους οι τριπλές βεβαιώσεις από τους ΟΕΒ, τους Δήμους και τις περιφέρειες για άρδευση αγροτεμαχίων αλλά και οι καρτέλες χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου, βαμβακιού και βιομηχανικής κάνναβης αλλά και το αντίγραφο σύμβασης για την καλλιέργεια ζαχαρότευτλων.

Βέβαια, κατά πόσο εύκολη είναι η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης από τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, σε παραγωγούς που έχουν οφειλές είναι ένα ζήτημα, όπως το αντίστοιχα θέμα αποτελεί και το γεγονός ότι για την καλλιέργεια ζαχαρότευτλων δεν υπάρχει μέχρι τώρα κανένα συμβόλαιο με την ΕΒΖ, λόγω της γνωστής εμπλοκής με το σχέδιο εξυγίανσης.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αναρτήθηκε στην διαύγεια στις 20 Ιουνίου, με αποδέκτες τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων ΟΣΔΕ και τις αρμόδιες περιφερειακές διευθύνσεις, για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν βάσει του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων έτους 2019, γίνεται κατηγοριοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε:

Α. Δικαιολογητικά τα οποία πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν «τον ηλεκτρονικό φάκελο» του/της παραγωγού και να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (από σαρωτή/scanner), υποχρεωτικά πριν την οριστικοποίηση της αίτησης.

Β. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε μεταγενέστερη ημερομηνία της αίτησης υποχρεωτικά, μετά την οριστικοποίηση της αίτησης και πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (15.07.2019)

Γ. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται υποχρεωτικά, πριν την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης (έως 01.10.2019)

Δ. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται προαιρετικά

 

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

Recommended Posts