Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, για την υλοποίηση έξι προγραμμάτων κατάρτισης 150 μελών του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης Καλλιέργειας Κρόκου» (συνολικής διάρκειας 360 ωρών).

Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται οι παρακάτω ειδικότητες εκπαιδευτικών:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Οι Εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ειδικοτήτων: Γεωπονίας ΠΕ 88.01, Φυτικής Παραγωγής ΠΕ 88.02.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των Εκπαιδευτών είναι η επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στις θεματικές ενότητες του προγράμματος.

ΣΥΛΛΟΓΗ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Οι Εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ειδικοτήτων: Γεωπονίας ΠΕ 88.01, Φυτικής Παραγωγής ΠΕ 88.02, Τεχνολόγοι Τροφίμων – Διατροφής ΠΕ 88.04.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των Εκπαιδευτών είναι η επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στις θεματικές ενότητες του προγράμματος.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο https://agropost.gr

Recommended Posts