ΟΠΕΚΕΠΕ, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Έπειτα από απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2022.

 

Στην απόφαση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Α. Στον Αντιπρόεδρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ. Κυριάκο Μπαμπασίδη του Αριστείδη, αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν στα αντικείμενα των κάτωθι Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας:

α) Τεχνικών Ελέγχων

β) Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς

Β. Στην Αντιπρόεδρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ. Γεωργία Αθανασάκη του Ηλία, αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν στα αντικείμενα των κάτωθι Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας:

α) Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

β) Πληροφορικής

Γ. Στη Γενική Διευθύντρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ. Όλγα Ζώη του Νικολάου, αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν στα αντικείμενα:

α) Της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, εκτός των θεμάτων, που άπτονται του προϋπολογισμού και των δαπανών του Οργανισμού, στα οποία ασκεί εποπτεία ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

β) Της Διεύθυνσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων

γ) Του Γραφείου Εξυπηρέτησης του Πολίτη

δ) Της Μονάδας Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, εκτός των θεμάτων που άπτονται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ή πράξεις, την εποπτεία των οποίων ασκεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ε) Των έξι (6) Περιφερειακών Διευθύνσεων.

Δείτε εδώ την απόφαση

Προέλευση άρθρου: https://www.agrotypos.gr

Recommended Posts