Από τη Χαλκίδα θα ξεκινήσει τη λειτουργία της η Ακαδημία Πτηνοτροφίας του Οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», η οποία στη συνέχεια θα υλοποιηθεί και στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Άρτας και των Ιωαννίνων, από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2023.

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός της Ακαδημίας είναι να εφοδιαστούν οι εκπαιδευόμενοι με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτροφή κρεοπαραγωγών πτηνών, όπως κοτόπουλο και γαλοπούλα. Έτσι, θα μπορούν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις του κλάδου της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας που είναι από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της κτηνοτροφίας.

Νέοι πτηνοτρόφοι που ήδη εκτρέφουν κρεοπαραγωγά ορνίθια ή γαλοπούλες θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους ώστε να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εκτροφών τους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, με σεβασμό στο περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες και τις επιθυμίες της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, θα ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο τόσο σε επίπεδο εξοπλισμών, όσο και διαχείρισης ζώων και υγιεινής.

Νεοεισερχόμενοι στον κλάδο θα αποκτήσουν τα απαραίτητα μαθησιακά εφόδια ώστε να ξεκινήσουν με επιτυχία την εκτροφή των κρεοπαραγωγών πτηνών και να αποφύγουν λάθη που συνήθως γίνονται από κάποιον/α που λειτουργεί μια πτηνοτροφική μονάδα για πρώτη φορά.

Σε ποιους απευθύνεται

Η Ακαδημία Πτηνοτροφίας απευθύνεται σε νέους/ες που είναι:

  • πτηνοτρόφοι,
  • υποαπασχολούμενοι στην πτηνοτροφία με λίγη ή καθόλου εμπειρία,
  • άνεργοι που σκοπεύουν να ξεκινήσουν τη λειτουργία μονάδας εκτροφής κοτόπουλου ή γαλοπούλας, κατά προτίμηση στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου επενδυτικού σχεδίου (πχ Νέοι Αγρότες, σχέδια βελτίωσης κλπ).

Οι ωφελούμενοι θα είναι 100 νέοι/ες, σε 4 κύκλους (δηλ. 25 ωφελούμενοι/κύκλο). Η Ακαδημία Πτηνοτροφίας διαρκεί 40 ώρες, εκ των οποίων οι 32 ώρες είναι θεωρία και οι 8 ώρες είναι ανάπτυξη δεξιοτήτων (πρακτική) τόσο στην αίθουσα όσο και σε πτηνοτροφείο.

Recommended Posts