Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με πρόταση κανονισμού για σταδιακή μείωση χρήσης φυτοφαρμάκων καθώς και για ζητήματα που αφορούν το διεθνές εμπόριο γεωργικών προϊόντων, αναμένεται να κυριαρχήσουν κατά την διάρκεια διήμερης συνόδου των Υπουργών Γεωργίας των κρατών μελών της Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο, ΔΕΥΤΈΡΑ 26 ΚΑΙ Τρίτη 27 Ιουνίου 2023.

 

Αναλυτικότερα, σχετικά με τα φυτοφάρμακα, μετά την παρουσίαση έκθεσης προόδου από τη σουηδική Προεδρία, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την πρόταση κανονισμού σχετικά με την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η σχετική πρόταση SUR, η οποία εγκρίθηκε στις 22 Ιουνίου 2022, μετατρέπει την υπάρχουσα οδηγία σε κανονισμό (που σημαίνει ότι θα είναι άμεσα δεσμευτική και ομοιόμορφα εφαρμοστέα σε όλα τα κράτη μέλη).

Στόχος είναι να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων με τις φιλοδοξίες που ορίζονται στις στρατηγικές της ΕΕ για την Πράσινη Συμφωνία, τη Βιοποικιλότητα και «από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Τα κύρια μέτρα περιλαμβάνουν:

  • νομικά δεσμευτικοί στόχοι σε επίπεδο ΕΕ για μείωση της χρήσης και του κινδύνου χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της χρήσης των πιο επικίνδυνων φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά 50% έως το 2030
  • μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες και άλλοι χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων εφαρμόζουν ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων, η οποία επικεντρώνεται στην πρόληψη των παρασίτων και δίνει προτεραιότητα σε εναλλακτικές, μη χημικές μεθόδους καταπολέμησης των παρασίτων
  • απαγόρευση όλων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ευαίσθητες περιοχές, όπως αστικό πράσινο (π.χ. δημόσια πάρκα ή κήποι, παιδικές χαρές, γήπεδα αναψυχής ή άθλησης, δημόσια μονοπάτια), προστατευόμενες περιοχές στο πλαίσιο του Natura 2000 και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές που προορίζονται για επικονιαστές

Επίσης, βάσει ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για γεωργικά ζητήματα που αφορούν το διεθνές εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων.

Λοιπά θέματα της συνεδρίασης

Στα υπόλοιπα θέματα που περιέχονται στην ημερήσια διάταξη της συνόδου είναι τα εξής:

Κοινή αλιευτική πολιτική και αλιευτικές δυνατότητες για το 2024: Οι υπουργοί θα συζητήσουν για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2024.

Βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια: Το Συμβούλιο θα επιδιώξει να εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με τη δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αλιευτική πολιτική, με έμφαση σε έναν βιώσιμο, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»: Η Προεδρία θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των τομέων της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία».

Νομοθετικές προτάσεις υπό εξέταση: Η Προεδρία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με την πορεία των εργασιών όσον αφορά τις νομοθετικές προτάσεις για τις γεωγραφικές ενδείξεις, το δίκτυο δεδομένων για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ΔΔΒΓΕ) και τους κανόνες επισήμανσης των βιολογικών τροφών για ζώα συντροφιάς.

Ανεπίσημη συζήτηση κατά τη διάρκεια του γεύματος: Κατά τη διάρκεια του γεύματος την Τρίτη, οι υπουργοί θα συζητήσουν για την Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2027.

Προέλευση άρθρου: https://www.agro24.gr

Recommended Posts