Επιταχύνονται οι διαδικασίες αποκατάστασης της οµαλότητας στη διαχείριση του ΟΣ∆Ε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Γεωργαντά, να έχει πάρει το πράσινο φως από το Μαξίµου, όχι µόνο για να συνεχίσει τις αλλαγές που ξεκίνησαν τον περασµένο Απρίλιο µε τη µεταφορά των δεδοµένων στο gov.gr, αλλά και να ολοκληρώσει τη µεταρρύθµιση, µε καταρτισµένο στελεχιακό δυναµικό και κατάλληλη τεχνική υποστήριξη.

 

Η εµπειρία των τελευταίων µεγάλων κοινοτικών πληρωµών έχει προσφέρει στους ιθύνοντες µια καλή εικόνα τόσο για τα µεγάλα βήµατα αποκατάστασης της τάξης που έχουν γίνει, όσο βέβαια και των αδυναµιών που συνεχίζουν να υπάρχουν και οι οποίες θα πρέπει να αντιµετωπισθούν το ταχύτερο δυνατό, ώστε να µη δηµιουργούνται κάθε τόσο παρανοήσεις και τεχνικά αδιέξοδα.

Σηµειωτέον ότι η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027 εφαρµόζεται ήδη και το πληροφοριακό σύστηµα του Οργανισµού Πληρωµών θα χρειασθεί µεγάλες προσαρµογές στα νέα δεδοµένα. Αυτό σηµαίνει ότι αφενός ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να ξέρει καλά τι χρειάζεται να γίνει για την αναβάθµιση και προσαρµογή της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων του ΟΣ∆Ε, αφετέρου η τεχνική υποστήριξη (εσωτερική και εξωτερική) θα πρέπει να είναι τέτοια που να µην αφήνει «παράθυρα» για αστοχίες.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts