Με πλάνο δέκα θέσεων που φιλοδοξεί να βγάλει από ένα απάλευτο μις ματς τον ελαιοκομικό κόσμο της Ισπανίας, προσπαθεί ο υπουργός Γεωργίας της χώρας, Luis Planas, να προλάβει τα χειρότερα,

όσο οι ελαιοπαραγωγοί ετοιμάζονται ξανά για μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις αντίστοιχες με αυτές που ακινητοποίησαν τη Μαδρίτη τον Οκτώβριο του 2019.

Άμεσες παρεμβάσεις στην αγορά που θα διαμορφώσουν άλλες ισορροπίες προσφοράς και ζήτησης, αυστηροποίηση του πλαισίου της ιχνηλασιμότητας, προώθηση της τυποποίησης και ενίσχυση των προγραμμάτων προώθησης, αποτελούν τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες κινήσεις της ισπανικής ηγεσίας για την στήριξη του κλάδου του ελαιολάδου, ενώ μακροπρόθεσμα περιλαμβάνεται ειδική ενίσχυση των παραγωγών μέσω του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα της νέας ΚΑΠ.

Τα 10 μέτρα

1. Εθελοντικό σύστημα μείωσης παραγωγής ως μέτρο αυτορρύθμισης για τους συνεταιρισμούς (που αντιπροσωπεύουν το 67% της παραγωγής ελαιολάδου) ώστε να περιορίσουν έως και 10% την παραγωγή τους όποτε η προσφορά σε μια εμπορική περίοδο είναι πολύ υψηλή, κάτι που θα εξασφάλιζε σταθερότητα των τιμών.

2. Πρότυπα ποιότητας για την εδραίωση της πρώιμης συγκομιδής ελιών. Με αυτόν τον τρόπο το υπουργείο της Ισπανίας υπολογίζει ότι από την μια θα μειωθούν οι όγκοι, από την άλλη το ελαιόλαδο θα αποκτήσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

3. Ρύθμιση της παραγωγής ελαιολάδου στον τομέα της μεταποίησης. Με αυτόν τον τρόπο μέρος του ελαιολάδου που παράγεται και συσκευάζεται σε μια ορισμένη χρονική περίοδο θα μπορούσε να αποθεματοποιηθεί προσωρινά.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts