Τη δυνατότητα να ανοίξουν τη δική τους Οικοτεχνία όπως ένα µικρό τυροκοµείο, µία µονάδα επεξεργασίας αρωµατικών φυτών ή ένα µπουτίκ οινοποιείο µε επιδότηση 80% µόνο σε νέους αγρότες, θα δίνουν τα νέα προγράµµατα Leader.

 

Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες (ΟΤ∆) ήδη βρίσκονται σε διαδικασία εκπόνησης των φακέλων Α’ για τη συµµετοχή τους στο σχεδιασµό των προκηρύξεων, µε τη σχετική διορία να λήγει στις 12 Ιουνίου. Η όλη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων ώστε να βγουν µετά οι προκηρύξεις των Leader θα διαρκέσει έως τον Σεπτέµβριο, οπότε έως τέλος του έτους θα είναι όλα έτοιµα για να πάρει µπροστά ο σχεδιασµός Leader της νέας περιόδου. Αρκετό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι ιδιωτικές επενδύσεις και τα ποσοστά ενίσχυσης ανά δράση. Σύµφωνα µε έγγραφο των διαχειριστικών αρχών που συνοδεύει την πρόσκληση προς τις ΟΤ∆, οι δράσεις αυτές έχουν ως εξής:

  •   Ενίσχυση µεταποιητικών µονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων: 80% ενίσχυση για νέους, 65% επιδότηση για τους υπόλοιπους. Ανώτατος προϋπολογισµός 400.000 ευρώ ανά φάκελο.
  •   Ενίσχυση µεταποιητικών µονάδων για την παραγωγή µη γεωργικών προϊόντων: Επιλέξιµες είναι µόνο οι ΜΜΕ µε επιδότηση 65-80%. Ανώτατος προϋπολογισµός φακέλου 300.000 ευρώ.
  •   Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου: Κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν δικαιούχοι άνεργοι, γυναίκες, ΚοινΣΕπ και επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές. Ιδρύσεις που αφορούν στην εξυπηρέτηση διανυχτέρευσης επισκεπτών (καταλύµατα, ξενοδοχεία κλπ) είναι επιλέξιµες µόνο στις ορεινές περιοχές και στα νησιά µε πληθυσµό κάτω των 3.500 κατοίκων. Ανώτατος προϋπολογισµός 300.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης ξεκινάνε από το 50% και φτάνουν έως και το 75% των δαπανών αναλόγως την Περιφέρεια και το µέγεθος της επιχείρησης.
  •   Εξοικονόµηση ενέργειας και νερού, ενίσχυση βιο-οικονοµίας και κυκλικής οικονοµίας: Ο µέγιστος προϋπολογισµός ανέρχεται στις 300.000 ευρώ και το ποσοστό επιδότησης στο 80%. ∆εν µπορούν να είναι επιλέξιµες δαπάνες που συνδέονται µε άλλου είδους εκσυγχρονισµό / αναβάθµιση επιχειρήσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση η επίτευξη εξοικονόµηση ενέργειας και νερού όπως αυτή θα εξειδικευτεί στο εθνικό θεσµικό πλαίσιο.
  •   Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τοµείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών µετά την 1η  µεταποίηση: Τα ποσοστά ενίσχυσης ξεκινάνε από το 50% και φτάνουν έως και το 75% των δαπανών αναλόγως την Περιφέρεια και το µέγεθος της επιχείρησης. Ανώτατος προϋπολογισµός φακέλου ορίζεται στα 300.000 ευρώ.

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts