Στα κανονικά επίπεδα «επέστρεψε» η κατανάλωση οίνου στην Ελλάδα την αμπελοοινική περίοδο 2021/2022 (περίοδος από 1/8/2021 έως 31/7/2022), αφού σύμφωνα με την επεξεργασία των δεδομένων του ισοζυγίου οίνου από την ΚΕΟΣΟΕ, για την εν λόγω περίοδο η κατανάλωση οίνου καταγράφεται στα 2.803 χιλιάδες hl.

 

 

Η κατανάλωση οίνου 2021/2022 παρουσιάζεται αυξημένη κατά 39,94% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο 2020/2021 (2.003 χιλιάδες hl), περίοδο κατά την οποία η επίδραση της πανδημίας covid 19, ήταν καθοριστική για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Δεδομένης της αρνητικής επίδρασης της πανδημίας, η κατανάλωση οίνου 2021/2022, παρουσιάζει αύξηση κατά 65,32% σε σύγκριση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας και κατά 28,16% σε σύγκριση με το μέσο όρο της προηγούμενης 10ετίας.

Το ύψος της ετήσιας ανθρώπινης κατανάλωσης εξάγεται από τον αλγεβρικό υπολογισμό των δεδομένων του ισοζυγίου οίνου και ειδικότερα από τα αποθέματα αρχής περιόδου, από την παραχθείσα παραγωγή, από τις εισαγωγές, από τις αφαιρούμενες εξαγωγές οίνων, καθώς και τις βιομηχανικές χρήσεις, τις αποστάξεις και την αφαίρεση των αποθεμάτων τέλους περιόδου.

Σύμφωνα με το απόλυτο ύψος της κατανάλωσης, η κατά κεφαλήν κατανάλωση στη χώρα μας υπολογίζεται στα 26,70 lt ανά κάτοικο, κατανάλωση που είναι ελαφρώς ανώτερη από το μέσο όρο κατανάλωσης οίνου στην ΕΕ (23 lt ανά κάτοικο).

Ακολουθεί πίνακας του διαχρονικού ισοζυγίου οίνου της Ελλάδας, καθώς και ο προκύπτων διαχρονικός πίνακας κατανάλωσης οίνου.

Προέλευση άρθρου: https://www.agro24.gr

Recommended Posts