Την Τετάρτη 17 Μαΐου του 2023, η Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Καλυψώ Γούλα, συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα Μανόλης Αναγνωστάκης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη), με θέμα: «Αντιμετωπίζοντας τη βία και την παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας». Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Έργου «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης σε φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα», που υλοποιείται από το ΚΕΘΙ με τη χρηματοδότηση του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (2014-2020).

 

Στόχος της εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της έμφυλης ισότητας και της απασχόλησης, είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα βίας και παρενόχλησης, μέσα από την παροχή ενημέρωσης και την παρουσίαση καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση των παρενοχλητικών συμπεριφορών στο εργασιακό περιβάλλον. Κατά τη διάρκειά της, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας που διεξήγαγε το ΚΕΘΙ με στόχο τη διερεύνηση των αναγκών φορέων και επιχειρήσεων για την ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τη θεματική αυτή και έγιναν παρεμβάσεις από στελέχη της ΓΓΔΟΠΙΦ.

Η Πρόεδρος του ΚΕΘΙ, κα Μαρίνα Στέφου, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Περιστατικά βίας και παρενόχλησης συμβαίνουν και στο εργασιακό περιβάλλον και δεν επιτρέπεται πια να τα αγνοούμε. Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας προτάσσει τη σημασία για τη καταπολέμηση τέτοιων διακρίσεων και φαινομένων μέσα από την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων φορέων και επιχειρήσεων, δημοσίων και ιδιωτικών, ως προς τα θεσμικά εργαλεία που έχει υιοθετήσει πρόσφατα η ελληνική Πολιτεία. Μέσα από το έργο Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης σε φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, το οποίο προβάλαμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, το ΚΕΘΙ ενθαρρύνει στην πράξη τη δημιουργία υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος προς όφελος εργοδοτών και εργαζόμενων και αυτό επιχειρείται και μέσω των σεμιναρίων που ήδη διατίθενται δωρεάν από τα στελέχη του ΚΕΘΙ, του εγχειριδίου για τη Βία και την Παρενόχληση στην Εργασία στο οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν καλές πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές καθώς και από τις συνεχείς δράσεις ευαισθητοποίησης που διεξάγουμε».

Κατά την ομιλία της η Γενική Γραμματέας ΔΟΠΙΦ, κα Καλυψώ Γούλα τόνισε: «Είναι πολύ σημαντική η θέσπιση του Ν. 4808/2021 σύμφωνα με τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόληψης και καταπολέμησης της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Η σύσταση για πρώτη φορά στην Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας» Αυτοτελούς Τμήματος για την παρακολούθηση των φαινομένων βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου νομοθετήματος. Ωστόσο, δεν αρκεί μόνο η ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου, αλλά απαιτείται η ανάπτυξη της κουλτούρας κατά της βίας και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, έτσι ώστε να αισθανόμαστε όλες και όλοι ασφαλείς στον χώρο που περνούμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας».

Τέλος στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Recommended Posts