τρακτερ

Σε σημαντικές διευκρινίσεις, όσον αφορά την πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, προχώρησε το ΥΠΑΑΤ σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους. Οι τελευταίοι έχουν προθεσμία έως και τις 4 Ιουνίου για να υποβάλουν την αίτηση στήριξης και τον φάκελο υποψηφιότητας, καθώς από την επόμενη ημέρα θα ξεκινήσει η περίοδος έγκρισής τους.

Καλλιέργειες
  • Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης, η «διπλή καλλιέργεια» είναι αποδεκτή σε περιπτώσεις θερμοκηπιακών και υπαίθριων κηπευτικών (επίσπορες καλλιέργειες), με υπολογισμό τυπικής απόδοσης για κάθε καλλιέργεια χωριστά.
  • Σε περίπτωση εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, ο φάκελος υποψηφιότητας θα περιλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου πληροφοριών (καρτέλα) του υποψηφίου από το Αμπελουργικό Μητρώο με τα στοιχεία του και τα στοιχεία της αμπελουργικής του εκμετάλλευσης. Αμπελουργικές εκτάσεις με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια, αποκλείονται.
Παραγωγική δυναμικότητα
  • Όσον αφορά την παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη σε τυπική απόδοση), αθροίζουμε όλες τις τυπικές αποδόσεις εκτροφών και καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων και των βοσκότοπων. Οι βοσκότοποι προσμετρούν στη φυτική παραγωγή, ενώ οι κοινοτικοί βοσκότοποι εκλαμβάνονται ως μισθωμένοι κατά τους υπολογισμούς της τυπικής απόδοσης.
  • Για την εύρεση του ποσοστού της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη συνυπολογίζεται και η ιδιόκτητη γεωργική έκταση του/της συζύγου του/της υποψηφίου. Επισημαίνεται ότι βαθμολογείται η ιδιόκτητη γεωργική γη, την οποία ο υποψήφιος κατέχει κατά πλήρη κυριότητα ή και κατά επικαρπία (δηλαδή δεν βαθμολογείται η κατοχή γης κατά ψιλή κυριότητα).

 

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

Recommended Posts