Σύμφωνα με στοιχεία της eurostat η συνολική βιολογική έκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ήταν 13,4 εκατομμύρια εκτάρια το 2018, που αντιστοιχούσε στο 7,5% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 34% μεταξύ 2012 και 2018.

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, οι χώρες με το μεγαλύτερο μερίδιο της βιολογικής έκτασης το 2018 ήταν η Αυστρία (24,1% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης), η Εσθονία (20,6%) και η Σουηδία %), την Ιταλία (15,2%), την Τσεχία (14,8%), τη Λετονία (14,5%), τη Φινλανδία (13,1%) και τη Σλοβενία (10,0%).

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.neapaseges.gr

Recommended Posts