Το 2020 να αποτελέσει το έτος για μια παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με το πώς η προστασία της υγείας των φυτών μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη της πείνας, στη μείωση της φτώχειας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Τα φυτά είναι η πηγή του αέρα που αναπνέουμε και το μεγαλύτερο μέρος του φαγητού που τρώμε, αλλά συχνά δεν σκεφτόμαστε να τα διατηρήσουμε υγιή. Αυτό μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Ο FAO εκτιμά ότι έως και 40% των καλλιεργειών τροφίμων χάνονται λόγω φυτικών παρασίτων και ασθενειών ετησίως. Αυτό αφήνει εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς αρκετή τροφή για φαγητό και προκαλεί σοβαρές ζημιές στη γεωργία – την κύρια πηγή εισοδήματος για τις αγροτικές φτωχές κοινότητες.

Η υγεία των φυτών απειλείται όλο και περισσότερο. Οι κλιματικές αλλαγές και οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν τροποποιήσει τα οικοσυστήματα, μειώνοντας τη βιοποικιλότητα και δημιουργώντας νέες θέσεις όπου τα παράσιτα μπορούν να ευδοκιμήσουν.

Ταυτόχρονα, τα διεθνή ταξίδια και το εμπόριο τριπλασίασαν τον όγκο κατά την τελευταία δεκαετία και μπορούν να εξαπλώσουν γρήγορα τα παράσιτα και τις ασθένειες σε όλο τον κόσμο προκαλώντας μεγάλες ζημιές στα εγγενή φυτά και το περιβάλλον.

Η προστασία των φυτών από τα παράσιτα και τις ασθένειες είναι πολύ πιο αποδοτική από την αντιμετώπιση πλήρους έκτακτης ανάγκης των φυτών. Τα παράσιτα και οι ασθένειες των φυτών είναι συχνά αδύνατον να εξαλειφθούν όταν έχουν καθιερωθεί και η διαχείριση τους είναι χρονοβόρα και δαπανηρή. Η πρόληψη είναι ζωτικής σημασίας για να αποφευχθεί ο καταστροφικός αντίκτυπος των παρασίτων και των ασθενειών στη γεωργία, τα μέσα διαβίωσης και την επισιτιστική ασφάλεια και πολλοί από εμάς παίζουν κάποιο ρόλο.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.neapaseges.gr

Recommended Posts