Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΓΓΙΕ & ΣΔΙΤ) υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Αναπτυξιακών Νόμων, των Στρατηγικών Επενδύσεων και των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

Αποτελείται από δύο Γενικές Διευθύνσεις, τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη Μονάδα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Αποστολή της ΓΓΙΕ & ΣΔΙΤ είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για τη διευκόλυνση και ενίσχυση των ιδιωτικών (εθνικών και ξένων) επενδύσεων και των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, προς τόνωση της εθνικής οικονομίας.

Πρωταρχικό στόχο και πρόκληση αποτελεί η προσέλκυση και υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων καθώς και η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω μεταρρυθμίσεων για την επιτάχυνση και απλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων (ν. 4864/2021), της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ν. 4872/2021) και το νέο Αναπτυξιακό νόμο (ν. 4887/2022) για τις ιδιωτικές επενδύσεις διαμορφώνεται ένα πλήρες, ελκυστικό, ευέλικτο και αποτελεσματικό επενδυτικό κλίμα το οποίο θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην εθνική και τοπική οικονομία.

Επιπλέον τα έργα ΣΔΙΤ αποτελούν ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο σύμπραξης μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και το Δημόσιο.

Recommended Posts