Όπως ενημερώνει ο ειδικός σύμβουλος – εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων-Λαχανικών & Χυμών INCOFRUIT – HELLAS, κ. Γιώργος Πολυχρονάκης, βάσει νέου κοινοτικού κανονισμού η διακίνηση εντός της χώρας μας και οι αποστολές-εξαγωγές

προς τα άλλα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους απαιτείται να συνοδεύονται από Φυτουγειονομικό Διαβατήριο από την 14η Δεκεμβρίου 2019.

Επί του θέματος αναμένεται η έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το ΥΠΑΑΤ

Αναλυτικότερα, πρόκειται για τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2072 για τη θέσπιση ενιαίων όρων όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών.

Ο νέος Κανονισμός αυστηροποιεί παλαιότερο και αναφέρει συγκεκριμένες κατηγορίες φυτών και φυτικών προϊόντων για τις οποίες απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

Περιλαμβάνει:

-Kατάλογο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων τα οποία απαγορεύεται να εισέρχονται στην Ένωση από ορισμένες τρίτες χώρες

-Κατάλογο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που κατάγονται από τρίτες χώρες ή από το έδαφος της Ένωσης και αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για την είσοδο ή τη διακίνησή τους στο έδαφος της Ένωσης

-Κατάλογο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων τα οποία απαγορεύεται να εισέρχονται σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες

-Κατάλογο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που μπορούν να εισέρχονται ή να διακινούνται στις προστατευόμενες ζώνες και αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για τις προστατευόμενες ζώνες

-Κατάλογο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, καθώς και των αντίστοιχων τρίτων χωρών καταγωγής ή αποστολής, για τα οποία απαιτούνται πιστοποιητικά φυτοϋγείας.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.agro24.gr

Recommended Posts