Εκπνέει την Παρασκευή 7 Ιουλίου  η τελευταία διορία για την οριστικοποίηση των αιτήσεων Σχεδίων Βελτίωσης, µία παράταση που όπως αναφέρει µερίδα συµβούλων πρακτικά «δεν ζήτησε κανείς».

 

 

Σε κάθε περίπτωση, οι φάκελοι λίγο πριν κλείσει και το τελευταίο αυτό «παράθυρο» (µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές δεν υπήρχε άλλη παράταση) είχαν ξεπεράσει τις 5.500, µε τους δικαιούχους να υπολογίζονται γύρω στους 4.000 µε βάση τα κονδύλια που έχουν δεσµευθεί για το µέτρο.

Ως εκ τούτου υπολογίζεται πως στο πρόγραµµα θα ενταχθούν 2 στους 3 από όσους έκαναν αίτηση για ενίσχυση µε διαθέσιµα κονδύλια 230 εκατ. ευρώ. Σηµειώνεται εδώ πως η υλοποίηση της επένδυσης θα πρέπει να ξεκινήσει σχετικά άµεσα, µετά προφανώς τις αξιολογήσεις που θα πάρουν το χρόνο τους, καθώς οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την επένδυσή τους έως το 2025.

Από εκεί και πέρα, οι δικαιούχοι θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν για τη χρηµατοδότηση του έργου τους και το Ταµείο Μικρών ∆ανείων Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας και το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι µικροπιστώσεις µάλιστα θεωρείται πως είναι πιο εύκολο να εκταµιευτούν, µε βάση την µέχρι σήµερα εµπειρία.

Μετά από αυτή την πρόσκληση, πλέον οι αγρότες έχουν να προσβλέπουν είτε σε έναν 2ο κύκλο αιτήσεων Αναπτυξιακού Νόµου για επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τοµέα, είτε σε νέα προκήρυξη Σχεδίων µε βάση το ΠΑΑ 2023-2027. Βέβαια νέα Σχέδια είναι πολύ δύσκολο να βγουν πριν το 2025, σύµφωνα µε τις διαχειριστικές αρχές.

Ειδικότερα πάντως για τον Αναπτυξιακό Νόµο θα πρέπει να υπάρξει κινητικότητα σύντοµα, καθώς σε άλλα καθεστώτα (π.χ Τουρισµός) έχει ανοίξει ο β’ κύκλος προκηρύξεων, ενώ όπως φάνηκε από την 1η πρόσκληση για τον πρωτογενή τοµέα, το ενδιαφέρον είναι αρκετά µεγάλο.

Με δύο προσκλήσεις 65 εκατ. κλείνει το ΠΑΑ

∆ύο Μέτρα του ΠΑΑ ύψους 65 εκατ. ευρώ βρίσκονται στο συρτάρι των διαχειριστικών αρχών προς προκήρυξη. Το πρώτο, αφορά το Μέτρο «Στήριξη για νέα συµµετοχή σε συστήµατα ποιότητας» ύψους
40 εκατ. ευρώ που αφορά τις οµάδες παραγωγών που καλλιεργούν βαµβάκι και θέλουν να αποζηµιωθούν για δαπάνες που έχουν να κάνουν µε την πιστοποίηση Agro 2. Το δεύτερο είναι η Ευζωία ζώων ύψους 25 εκατ. ευρώ το οποίο αφορά τους χοιροτρόφους, µε την επιδότηση να ορίζεται στα 94,5 ευρώ ανά χοιροµητέρα
και 47,4 ευρώ για λοιπά χοιρινά. Αυτές θα είναι και οι τελευταία προσκλήσεις στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2022 µε την προετοιµασία των διαρθρωτικών προγραµµάτων της περιόδου 2023-2027 να έχει ήδη ξεκινήσει. Προς το παρόν από τις διαχειριστικές αρχές δεν έχει προκύψει κάποιο χρονοδιάγραµµα όσον αφορά το ποια µέτρα έχουν προτεραιότητα, ωστόσο φαίνεται πως Βιολογική (Μετατροπή) και Νέοι Αγρότες έχουν προτεραιότητα.

 

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts