Στο σύνολο του αγροτεµαχίου και όχι µόνο στο 10% που εφαρµόζεται η δράση επέκτασης οικολογικής εστίασης (αγρανάπαυση κ.λπ) σε καλαµπόκι, χειµερινά σιτηρά και βαµβάκι, θα πληρώνεται η σχετική ενίσχυση που φτάνει τα 7,9 ευρώ το στρέµµα, σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΑΑΤ.

 

Συγκεκριµένα για τη δράση «Επέκταση της εφαρµογής περιοχών οικολογικής εστίασης» το υπουργείο απαντά:

1) Ερώτηση: Η ενίσχυση υπολογίζεται στην έκταση που τίθεται σε παύση καλλιέργειας;

Απάντηση: Η ενίσχυση υπολογίζεται µε βάση τη συνολική έκταση της εκµετάλλευσης στην οποία εφαρµόζεται το συγκεκριµένο οικολογικό πρόγραµµα. Παράδειγµα: Αν ένας παραγωγός έχει 200 στρέµµατα αρόσιµης καλλιέργειας και έχει αφήσει ζώνη οικολογικής εστίασης >10% της έκτασης θα πληρωθεί µε την τιµή του σχήµατος για τα 194 στρέµµατα. Για το καλαµπόκι για παράδειγµα η ενίσχυση έχει ως εξής: 194 στρέµµατα επί 3,7 ευρώ/στρµ.= 717,8 ευρώ ή 1.532,6 ευρώ για φυτα ξενιστές (βλ. πίνακα για ποσά ενίσχυσης).

2) Ερώτηση: Η ενίσχυση δίνεται µόνο για την παύση καλλιέργειας στο 10% σε τεµάχια που το προηγούµενο έτος είχαν καλλιέργεια σιτηρών, αραβόσιτου ή βαµβακιού; Για παύση άλλης καλλιέργειας δεν υπάρχει χρηµατοδότηση;

Απάντηση: Η ενίσχυση για επέκταση 10% της εφαρµογής των περιοχών οικολογικής εστίασης δίνεται µε βάση την τρέχουσα καλλιέργεια ανεξάρτητα από αυτή που υπήρχε την προηγούµενη χρονιά. Στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ αναφέρονται ενδεικτικά ύψη ενίσχυσης για συγκεκριµένες καλλιέργειες επέκτασης της περιοχής οικολογικής εστίασης. Όµως ήδη υπολογίζονται τα ύψη ενίσχυσης και για άλλες καλλιέργειες στις οποίες θα δύναται να εφαρµόζεται η επέκταση της οικολογικής περιοχής.

∆ιατήρηση µεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts