Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για τη χορήγηση δανείων ύψους 3.000-25.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της αγροδιατροφής και αγρότες για χρηματοδότηση επενδύσεων, αλλά και ως κεφάλαιο κίνησης με εκτιμώμενο επιτόκιο της τάξης του 3,5%, το μισό ή και ακόμη μικρότερο από τα ισχύοντα σήμερα στην αγορά, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (ακίνητα).

Πρόκειται για τις λεγόμενες μικροπιστώσεις, που θα διατίθενται μέσω των επτά τραπεζών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συνάψουν σύμβαση με τη διαχειρίστρια του Ταμείου Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και για τις οποίες αρμόδια τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι το ενδιαφέρον θα είναι πολύ μεγάλο, λόγω των ευνοϊκών όρων δανειοδότησης και της ευελιξίας στην αξιοποίηση των χρημάτων.

Για τον λόγο αυτόν, επιχειρήσεις και αγρότες θα πρέπει να προετοιμάζονται, ώστε μόλις ενεργοποιηθεί το Ταμείο, να υποβάλουν αίτημα χρηματοδότησης στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μέσω της πλατφόρμας www.ependyseis.gr/mis, επιλέγοντας μία από τις επτά τράπεζες, οι οποίες και θα αξιολογήσουν τα αιτήματα με τραπεζικά κριτήρια. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει τακτική συνεργασία με κάποια εξ αυτών, χρήσιμο είναι να προχωρήσει σε έρευνα αγοράς, ώστε να επιλέξει αυτήν που του ταιριάζει.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τα δάνεια

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις της αγροδιατροφής που μπορούν να αξιοποιήσουν τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία είναι αυτές που δραστηριοποιούνται στους εξής παραγωγικούς τομείς:

 •     Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
 •     Γάλα – Αυγά
 •     Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια
 •     Ζωοτροφές
 •     Δημητριακά
 •     Ελαιούχα Προϊόντα
 •     Κρασί
 •     Οπωροκηπευτικά
 •     Άνθη
 •     Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 •     Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 •     Ξύδι

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts