Ξεκινάει από το φετινό ΟΣ∆Ε το πρώτο από τα τέσσερα συνολικά βήµατα σύγκλισης των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, µε το µοντέλο του συν-πλην 25% επί της διαφοράς µε το µέσο όρο.

 

Η προσαρµογή των δικαιωµάτων θα γίνει µε βάση τη µέση περιφερειακή αξία του 2023 η οποία σύµφωνα µε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα είναι 17,6 ευρώ το στρέµµα στα βοσκοτόπια.

Σηµειώνεται πως από τα 14,7 εκατ. στρέµµατα που δηλώνονται σήµερα στο ΟΣ∆Ε, διαθέσιµα πλέον είναι 18 εκατ., ωστόσο οι πληροφορίες λένε πως το ζωικό κεφάλαιο της χώρας δικαιολογεί τη χρήση µόλις 11 εκατ. στρεµµάτων κάτι που θα φανεί και µόλις ισχύσει ο νέος Κανονισµός. Αυτό σηµαίνει ότι τα υπόλοιπα στρέµµατα «µένουν» κάβα και δηµιουργούν ένα σπουδαίο δυναµικό ανάπτυξης για τη χώρα καθώς θα είναι διαθέσιµα για νεοεισερχόµενους κτηνοτρόφους µέσω του Εθνικού Αποθέµατος.

Βοσκότοπος 10-170 στρεµµάτων

Η αναδιανεµητική ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους στη νέα ΚΑΠ ουσιαστικά είναι ένα επιπλέον τσεκ όπως φαίνεται παρακάτω:

Αναδιανεµητική ενίσχυση σε βοσκοτόπια: 17,7 ευρώ το στρέµµα. Για τη λήψη της ο κτηνοτρόφος θα πρέπει να δηλώνει µόνο βοσκότοπο 10-170 στρέµµατα. Αν δηλώνει επιπλέον αροτραίες ή δενδρώδεις καλλιέργειες, µπαίνουν επιπλέον φίλτρα. Σε αυτή την περίπτωση κάθε στρέµµα αροτραίας καλλιέργειας θα µετράει για 1,55 ισοδύναµα στρέµµατα και κάθε στρέµµα µόνιµης θα µετράει για 4,25 ισοδύναµα στρέµµατα. ∆ηλαδή ένας κτηνοτρόφος µε 100 στρέµµατα βοσκότοπο και 20 στρέµµατα ελιά (δηλαδή 85 ισοδύναµα στρέµµατα) δεν θα δικαιούται αναδιανεµητική,  γιατί ξεπερνάει τα 170 ισοδύναµα στρέµµατα. Αυτή η εξίσωση είναι πολύ χρήσιµο να την γνωρίζουν οι 120.000 παραγωγοί που δραστηριοποιούνται σε βοσκοτόπια και άλλες αγρονοµικές περιφέρειες.

Με 12 ευρώ το κεφάλι η συνδεδεµένη στα αιγοπρόβατα

Οι συνδεδεµένες ενισχύσεις για τους κτηνοτρόφους θα έχουν ως εξής για την περίοδο 2023-2027:

■Συνδεδεµένη Πρόβειου και Αίγειου Κρέατος: Επιδότηση  12 ευρώ ανά ζώο για 5.405.206 αιγοπρόβατα. Για τον υπολογισµό των επιλέξιµων αιγοπροβάτων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος-αριθµού επιλέξιµων προβατίνων ή/και αιγών η οποία πρέπει να είναι 100 προς 1.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts