Δεν προσμετρώνται στο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων οι εκτάσεις υπό αγρανάπαυση, οι οποίες εμπίπτουν στο καθεστώς παρεκκλίσεων που αποφασίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και την εκτίναξη των τιμών σε βασικά προϊόντα και ζωοτροφές,, διότι παρά την εφαρμογή των παρεκκλίσεων, οι εκτάσεις αυτές διατηρούν την κατηγορία της «γης υπό αγρανάπαυση» στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του «πρασινίσματος».

 

Επίσης, οι εν λόγω παρεκκλίσεις δεν δύναται να εφαρμοστούν σε αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα σε μέτρα της αγροτικής ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020, με υποχρέωση αγρανάπαυσης.

Τα παραπάνω διευκρινίζονται με σχετική ενημερωτική ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την «Απόφαση εφαρμογής των παρεκκλίσεων από το «πρασίνισμα» για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022», το πλήρες περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

«Για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την εκτίναξη των τιμών σε βασικά προϊόντα και ζωοτροφές, το ΥΠΑΑΤ αποφάσισε να αξιοποιήσει τις παρεκκλίσεις από υποχρεώσεις του «πρασινίσματος» για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022, όπως αυτές προβλέπονται στην Εκτελεστική Απόφαση 2022/484 της Επιτροπής.

Ειδικότερα:

1. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της διαφοροποίησης των καλλιεργειών και των Περιοχών Οικολογικής Εστίασης, η γη υπό αγρανάπαυση μπορεί να θεωρείται χωριστή καλλιέργεια ακόμη και αν η γη αυτή έχει βοσκηθεί ή έχει πραγματοποιηθεί σε αυτή συγκομιδή για σκοπούς παραγωγής ή έχει καλλιεργηθεί με εαρινές καλλιέργειες

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agro24.gr

Recommended Posts