trakter_2

Εγκύκλιος – Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2017 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα και ο έλεγχος του κριτηρίου του ενεργού γεωργού για το έτος ενίσχυσης 2017 πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και τις υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ, 1930/81861/22-07-2015 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Αναφορικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα έτους 2017, οι γεωργοί στους οποίους γνωστοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο το αποτέλεσμα της αίτησης τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα (εφεξής: αίτηση αναθεώρησης) στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την παρούσα εγκύκλιο θεσπίζεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων αναθεώρησης.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ

1. Ως αρμόδιος φορέας υποβολής των αιτήσεων αναθεώρησης ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

2. Τα αιτήματα αναθεώρησης υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση τα υποδείγματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, τα οποία έχουν διαμορφωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτό και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της παρούσας εγκυκλίου. Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί μπορούν να προμηθεύονται τα υποδείγματα από την ιστοσελίδα www.opekepe.gr, από τα κατά τόπους αρμόδια γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

3. Το υπόδειγμα συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο γεωργό και υπογράφεται. Στη συνέχεια υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής είτε μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή είτε ιδιοχείρως, συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση αποδεικτικά έγγραφα.

4. Η εμπρόθεσμη αποστολή του αιτήματος αναθεώρησης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ελέγχεται: α) βάσει της σφραγίδας του ταχυδρομείου, σε περίπτωση αποστολής με συστημένη επιστολή ή β) βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης στο πρωτόκολλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην περίπτωση που υποβληθεί ιδιοχείρως Αιτήσεις αναθεώρησης, που δεν έχουν υποβληθεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω εγκύκλιο, απορρίπτονται.

 

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrocapital.gr

Recommended Posts