Οι γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες, οι πάπιες, οι χήνες και τα ορτύκια χρειάζονται περισσότερο χώρο και βελτιωμένη στέγαση σύμφωνα με τις συστάσεις για την καλή διαβίωση των ζώων που δημοσιεύθηκαν σε δύο νέες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

 

Οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν μέρος μιας σειράς για τα εκτρεφόμενα είδη ζώων που υποστηρίζουν τη συνεχιζόμενη αναθεώρηση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή διαβίωση των ζώων.

Γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες

Ο επαρκής χώρος για κίνηση και ανάπαυση είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την ευημερία των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι οι αγελάδες που είναι μόνιμα δεμένες σε πάγκους έχουν μειωμένη ευημερία και αυτή η πρακτική θα πρέπει να αποφεύγεται σύμφωνα με την EFSA. Κάθε αγελάδα θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε έναν συνολικό εσωτερικό χώρο – συμπεριλαμβανομένου χώρου για ξαπλώστρα – τουλάχιστον 9 m2 .

Άλλες συστάσεις περιλαμβάνουν:

  • παροχή πρόσβασης στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής σε βοσκότοπους με στραγγισμένες και σκιερές περιοχές
  • τακτική παρακολούθηση για χωλότητα, μαστίτιδα και μεταβολικές διαταραχές
  • χρήση βουρτσών σε όλα τα χαλαρά συστήματα στέγασης (δηλαδή συστήματα όπου οι αγελάδες δεν είναι δεμένες) για να επιτραπεί στις αγελάδες να εκτελούν φυσικές συμπεριφορές όπως το ξύσιμο και η περιποίηση του σώματός τους.
  • Εάν στεγάζονται σε θαλάμους, οι αγελάδες θα πρέπει να έχουν ατομικό χώρο και επαρκώς παχύ υλικό κλινοστρωμνής.
Πάπιες, χήνες και ορτύκια

Επίσης, οι επιστήμονες της EFSA εξέτασαν κινδύνους για την ευημερία για τις πάπιες, τις χήνες και τα ορτύκια. Αξιολόγησαν τα συστήματα εκτροφής για τους κτηνοτρόφους, καθώς και αυτά που χρησιμοποιούνται για τα πουλιά στην παραγωγή κρέατος, φουά γκρα και αυγών. Η EFSA εντόπισε αρκετούς κινδύνους που επηρεάζουν αρνητικά την ευημερία των πτηνών και παρέχει μέτρα για την πρόληψή τους.

Η EFSA συνιστά να αποφεύγεται η χρήση των συστημάτων εκτροφής, που συνήθως αναφέρονται ως κλουβιά, για πάπιες, χήνες και ορτύκια. Επιπλέον, τα συστήματα εκτροφής που χρησιμοποιούνται κατά την περίοδο υπερτροφοδότησης για την παραγωγή φουά γκρα σε πάπιες και χήνες θα πρέπει να αποφεύγονται, καθώς έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην καλή διαβίωση των πτηνών. Η πρακτική της υπερβολικής τροφοδοσίας στην παραγωγή φουά γκρα ήταν εκτός της αρμοδιότητας αυτής της αξιολόγησης και δεν ελήφθη υπόψη.

Η EFSA συνιστά να παρέχεται στα πουλιά περισσότερος χώρος και εμπλουτισμένα περιβλήματα επαρκούς ύψους ώστε να επιτρέπεται σε ένα άτομο να εισέλθει σε αυτά για να επιθεωρήσει τα ζώα.

Άλλες συστάσεις περιλαμβάνουν την ανάγκη:
  • τα υδρόβια πτηνά να έχουν ανοιχτό νερό για μπάνιο ή να βουτήξουν το κεφάλι τους
  • τα ιαπωνικά ορτύκια να εφοδιαστούν με χώρους και λεπτό υλικό για κολύμβηση σκόνης
  • συμπαγή δάπεδα με σκουπίδια και ακατέργαστα υλικά που επιτρέπουν στα πουλιά να εξερευνούν και να αναζητούν τροφή και εγκαταστάσεις ωοτοκίας για πτηνά που γεννούν αυγά.

Recommended Posts