Πρόταση για την εκκίνηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης τριών κλάδων στον τομέα του κρέατος, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα σε εμβρυακό στάδιο,

την κρεοπαραγωγό προβατοτροφία, τον μαύρο χοίρο και τη βουβαλοτροφία, θα υποβάλει η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος – ΕΔΟΚ στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όπως επισημαίνει η ΕΔΟΚ, είναι ευκαιρία να χαραχθεί μια σωστή και αποδοτική στρατηγική ανάπτυξης των κλάδων αυτών, καθώς , αφενός βρίσκονται στα σπάργανα και άρα δεν υπάρχουν παγιωμένες κακές πρακτικές και αφετέρου έχουν μεγάλη δυναμική.

Το πρόβειο κρέας, ο μαύρος χοίρος και ο βούβαλος μπορούν να μπουν στον γαστρονομικό χάρτη της χώρας που βρίσκεται υπό κατάρτιση και να εμπλουτίσουν τη φαρέτρα της ελληνικής γαστρονομίας. Ταυτόχρονα, έχουν τη δυνατότητα να συντελέσουν στην αναδιάρθρωση της υφιστάμενης ελληνικής κτηνοτροφίας, με γνώμονα την ενίσχυση της απασχόλησης στην ελληνική ύπαιθρο και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που επιτάσσει η ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Ενόψει του σχεδιασμού του νέου ΠΑΑ για την επόμενη προγραμματική περίοδο, μπορεί να υιοθετηθεί αναπτυξιακή στρατηγική με σκοπό την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με αποδεδειγμένη την ιχνηλασιμότητα και μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Κρεοπαραγωγός προβατοτροφία

Η κρεοπαραγωγός προβατοτροφία είναι η μόνη που μπορεί να καλύψει με κρέας την εγχώρια αγορά καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου, οπότε θα ανασχέσει τις εισαγωγές από Ν. Ζηλανδία και Ρουμανία που σήμερα καλύπτουν τις ανάγκες της εστίασης. Τα ωφέλη της για το περιβάλλον και τις αγροτικές κοινωνίες είναι πολλαπλά. Ως εκτατική εκτροφή, αξιοποιεί τα ορεινά λιβάδια και συμβάλλει στην ανανέωση και διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Παράλληλα, συνιστά απασχόληση που θα φέρει νέους αγρότες στο προσκήνιο και θα δώσει πνοή στα χωριά.

Μαύρος χοίρος

Ο μαύρος χοίρος αποτελεί τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και είναι ένα μοναδικό προϊόν, η εκτροφή του οποίου πληροί τους περιβαλλοντικούς στόχους(ιχνηλασιμότητα, ευζωία). Έχει, δε, όλες τις προϋποθέσεις όχι μόνο να ενισχύσει τη φαρέτρα της ελληνικής γαστρονομίας, αλλά και να αποκτήσει μια θέση ανάμεσα στα σημαντικότερα προϊόντα του κλάδου. Το προϊόν αυτό έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία λόγω της μεταποιητικής δραστηριότητας που μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό.

Επιπλέον, περιοχές της χώρας που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για άλλη χρήση, είναι ιδανικές για την εκτροφή μαύρου χοίρου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts