Προς την κατεύθυνση των μεγαλύτερων ενισχύσεων σε μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεις καλούν τα κράτη μέλη να κινηθούν μια σειρά από ερευνητικά ιδρύματα και Πανεπιστήμια στην Ευρώπη.

Η ευελιξία την οποία συνεπάγεται η εκπόνηση εξειδικευμένων στρατηγικών σχεδίων από τα κράτη μέλη σε συνδυασμό με την εισαγωγή ανώτατων ορίων ενίσχυσης, δίνουν την δυνατότητα διαμόρφωσης ελκυστικών επενδυτικών προγραμμάτων για μικρές αγροτικές επιχειρήσεις, εξυπηρετώντας παράλληλα τους στόχους μιας πιο βιώσιμης αγροτικής παραγωγής.

Αυτό υποστηρίζουν οι ερευνητές από το Οικονομικό Ινστιτούτο Γεωργίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Λουντ της Σουηδίας. Εκεί οι ερευνητές προτείνουν την εξοικονόμηση περί των 20 δισ. ευρώ από τα ταμεία της ΚΑΠ για να κατευθυνθεί το ποσό αυτό σε αγρότες και επιχειρηματικά πρότζεκτς του πρωτογενή τομέα, τα οποία αποδεδειγμένα λόγω και του μικρού τους μεγέθους μπορούν να ενισχύσουν τον θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχει η δραστηριότητά τους.

Παράλληλα, άλλες μελέτες δείχνουν πως όσο ο αγροτικός τομέας αδυνατεί να υλοποιήσει μεγάλες επενδύσεις, σημαντικό ποσοστό των πόρων της ΚΑΠ κατευθύνεται στα μεγάλα αστικά κέντρα της ηπείρου.

Ειδικότερα, σε αστικές περιοχές φαίνεται ότι διαρρέει μεγάλο ποσοστό των πόρων της ΚΑΠ, με σχεδόν 24 δισ. ευρώ ετησίως από τα 54 δισ. του προϋπολογισμού να καταλήγουν στις πλουσιότερες περιφέρειες που ταυτόχρονα έχουν και τις λιγότερες αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Η διαρροή αυτή φαίνεται ότι δεν εξυπηρετεί και τις φιλοδοξίες της ΕΕ που θέλει να υπερτονίσει το φιλοπεριβαλλοντικό της αγροτικό πρόσωπο, αφού περιφέρειες της ηπείρου που, όπως είναι και η Ελλάδα με χαμηλό αντίκτυπο στο κλίμα, λαμβάνουν λιγότερα απ’ όσα οι νέοι στόχοι θα επέτρεπαν.   Σε αυτό το πλαίσιο ενισχύονται και οι προσδοκίες από τους πόρους που θα φέρει το Ταμείο Ανάκαμψης, αφού οι απαιτήσεις της ΕΕ για διάθεση τουλάχιστον του 30% των ποσών σε δράσεις πράσινης ανάπτυξης, θα μπορούσαν να διορθώσουν την κατάσταση. Προαπαιτούμενο φυσικά για κάτι τέτοιο, ο εντοπισμός επενδυτικών λύσεων για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που να τους δίνουν κίνητρα για ανανέωση των εκμεταλλεύσεών τους αλλά και πρόσβαση στους επόμενους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts