Το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμμετέχει ως Επικεφαλής εταίρος στο έργο «CheeseCulT – Ο Δρόμος του Τυριού ως καινοτόμος κινητήριος δύναμη πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή»

(Cheese route as an innovative cultural heritage driving force for rural tourism development in the cross-border area), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg IPA II Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 και ειδικότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και την Αλβανίας.

Το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει την Εναρκτήρια συνάντηση (kick-off Meeting) του Έργου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 18:00-20:15 και την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 09:30-16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στους Κωστακιούς Άρτας, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων: τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ: Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο «Eqrem ?abej» Gjirokast?r και τον φορέα ARGJIRO.

Μέσω των δράσεων του Έργου σε διασυνοριακό επίπεδο, επιδιώκεται η διασύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής και ειδικότερα της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων με την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή αναφοράς.

Κατά την υλοποίηση του έργου, θα εντοπιστούν οι πιθανοί δεσμοί μεταξύ της αλυσίδας αξίας γαλακτοκομικών προϊόντων και του τουριστικού δυναμικού μέσω σχετικών μελετών διάγνωσης, οδηγώντας στο σχεδιασμό ενός κοινού «Δρόμου του Τυριού». Ο «Δρόμος του Τυριού» θα χαρτογραφηθεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και δεδομένων σε διασυνοριακό επίπεδο για την παραγωγή διαφόρων θεματικών διαδρομών. Επιπλέον, οι εμπλεκόμενοι φορείς σε διασυνοριακό επίπεδο θα ενημερωθούν για το νέο χαρτογραφημένο «προϊόν» και θα επιμορφωθούν σε θέματα αγροτουρισμού, παραγωγής τυριού, ποιότητας, μάρκετινγκ και γαστρονομικής καινοτομίας.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.neapaseges.gr

Recommended Posts