Συγκροτήθηκε με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Επιτελική Ομάδα Εργασίας για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021 – 2027, στην οποία τοποθετείται πρόεδρος ο Γενικός Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, που αναρτήθηκε στην Διαύγεια, έργο της ομάδας είναι:

α) να επιλέγει τις στρατηγικές κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ΣΣ ΚΑΠ 2021-2027,

β) να καθοδηγεί το έργο της κατάρτισης του ΣΣ ΚΑΠ 2021-2027, στο σύνολό του και

γ) να εγκρίνει το, προς υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΣΣ ΚΑΠ 2021-2027.

Αναλυτικά η σύνθεση της Επιτελικής Ομάδας Εργασίας, έχει ως εξής:

α)Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Ελευθέριο Κουτσουμπλή, Διευθυντή στο ιδιαίτερο γραφείο του ως άνω, Γενικού Γραμματέα.

β) Απόστολο Πολύμερο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Δάβαρη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και βαθμού, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής.

γ) Ιωάννη Καλκούνο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Μηλαίο, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και βαθμού, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών.

δ) Χρυσούλα Παπαδημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Μητρόπουλο, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και βαθμού, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.

ε) Θωμά Αλεξανδρόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού, με βαθμό Α΄, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο agrotes.eu

Recommended Posts