βαμβάκι

Η απώλεια του µαξιλαριού από φέτος των 60 ευρώ της απονιτροποίησης, η σταδιακή κατάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων και η κοστοβόρα αξιοποίηση για την πλειοψηφία των παραγωγών βάµβακος των λιγοστών δράσεων πρασινίσµατος που είναι επιλέξιµοι, αλλάζει το στάτους της βαµβακοπαραγωγής στο καθεστώς άµεσων ενισχύσεων.

 

 

Μιλώντας συγκεκριµένα για ποσά, ένα αγροτεµάχιο κατά µέσο όρο αξίωνε το 2022 επιδότηση ύψους 177,67 ευρώ το στρέµµα από το σύνολο άµεσων ενισχύσεων συν την απονιτροποίηση. Πλέον το ίδιο αγροτεµάχιο, αξιώνει 94,89 ευρώ το στρέµµα, συν ό,τι πληρωθεί από το πρασίνισµα.

Αναλυτικότερα ισχύουν τα εξής:

  •   Ειδική ενίσχυση βάµβακος: Το ποσό έχει καθοριστεί στα 73,39 ευρώ το στρέµµα για έκταση 2,5 εκατ. στρεµµάτων και µε ανεβασµένη την απαίτηση για ελάχιστες αποδόσεις ανά περιφερειακή ενότητα. Στην περασµένη ΚΑΠ το ποσό αναφοράς ήταν ίσο µε 74,93 ευρώ το στρέµµα.
  •   ∆ικαιώµατα: Η µέση µοναδιαία αξία δικαιώµατος το 2022 ήταν 27,44 ευρώ το στρέµµα και πλέον ο µέσος όρος κατεβαίνει στα 21,5 ευρώ το στρέµµα. Λαµβάνοντας υπόψη πως το βαµβάκι είχε και ιστορικά δικαιώµατα, η πτώση θα είναι µεγαλύτερη.
  •   Πρασίνισµα: Με βάση τη µέση αξία δικαιώµατος το πρασίνισµα κυµαινόταν το 2022 κατά µέσο όρο κοντά στα 15 ευρώ το στρέµµα, αλλά λόγω ιστορικών δικαιωµάτων κάποιοι παραγωγοί λάµβαναν µεγαλύτερο ποσό.

Οι βαµβακοπαραγωγοί από τη νέα λίστα δράσεων πρασινίσµατος, ρεαλιστικά, αν δεν θέλουν κάτι… ψίλα που δίνουν κάποιες δράσεις της τάξεως των 1-2 ευρώ, θα πρέπει να επιλέξουν τη χρήση ψηφιακού εργαλείου. Από εκεί εξασφαλίζουν 3 ευρώ και εφόσον χρησιµοποιούν ψεκαστικά µεταβλητής δόσης έχουν συν 7 ευρώ. Αν χρησιµοποιούν µπεκ (το πολύ 3ετίας) χαµηλής διασποράς έχουν άλλα 3 ευρώ.

Για όποιον δεν έχει επενδύσει σε τέτοιο εξοπλισµό υπάρχουν µόνο οι επιλογές για ειδική θρέψη και βιοδιέγερση (4,5 και 3 ευρώ αντίστοιχα). Γίνεται εµφανές ότι όλα τα παραπάνω έχουν έξοδα. Ξεχωριστή περίπτωση είναι εκείνη της βιολογικής (διατήρηση) µε 51,6 ευρώ το στρέµµα, µε το βιολογικό βαµβάκι πάντως να µην υφίσταται στη χώρα µας.

  •  Απονιτροποίηση: Το βαµβάκι χάνει µία µεγάλη βοήθεια που είχε την περασµένη περίοδο, καθώς καταργείται το πρόγραµµα της Απονιτροποίησης που εξασφάλιζε έως 60 ευρώ το στρέµµα επιδότηση στους δικαιούχους.
  •  Κοµφούζιο: Στη νέα περίοδο θα προκηρυχθεί Κοµφούζιο για το βαµβάκι, µε ποσό ενίσχυσης 34,6 ευρώ το στρέµµα για τα δύο πρώτα έτη εφαρµογής και για τα τρία επόµενα 39,6 ευρώ το στρέµµα. Αφορά τις προσβολές από το ρόδινο σκουλήκι.
  •  Αναδιανεµητική ενίσχυση: Αγρότες µε 20 έως 110 στρέµµατα βαµβάκι θα λαµβάνουν αναδιανεµητική ενίσχυση 13,8 ευρώ το στρέµµα. Αν δηλώνει στρέµµατα σε βοσκοτόπια ή δέντρα, θα πρέπει να πολλαπλασιάσει τα στρέµµατά του µε συντελεστή 1,55 για τα αροτραία, 4,25 για δέντρα και 1 για τα βοσκοτόπια. Εφόσον το άθροισµα είναι άνω του 170 τότε δεν θα λαµβάνει αναδιανεµητική. Προφανώς εδώ µιλάµε για πολύ λίγους παραγωγούς βάµβακος που θα είναι δικαιούχοι.

Πρέλευση Άρθρου : https://www.agronews.gr

Recommended Posts