Skip to content

Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του ΥπΑΑΤ: Δεν έχουν απαγορευτεί τα εμπορεύματα , άρα και ζώντων ζώων προς το παρόν

Λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας της νόσου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσης αυτής,

η Ελληνική Κυβέρνηση έχει ήδη απαγορεύσει τις μετακινήσεις πολιτών από και προς Τρίτες Χώρες (όχι όμως εμπορευμάτων, άρα και ζώντων ζώων προς το παρόν).

Επίσης όποιος πολίτης εισέρχεται πλέον στην Ελλάδα από το εξωτερικό θα μπαίνει σε υποχρεωτική καραντίνα χρονικής διάρκειας 14 ημερών. Η διέλευση στον Προμαχώνα από και προς Βουλγαρία συνεχίζεται απρόσκοπτα προς το παρόν, ενώ ήδη πολλά Κράτη – Μέλη κλείνουν τα περιφερειακά ή/και τα κεντρικά σύνορά τους πλήρως (όπως αναγράφεται και στο συνημμένο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) με αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων και επιπτώσεις για την ευζωία τους.

Σημειώνεται ότι ήδη πολλά φιλοζωικά σωματεία έχουν αποστείλει ήδη επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις ανησυχίες τους για το θέμα και ζητώντας τη διακοπή της εμπορικής μεταφοράς ζώντων ζώων προς Τρίτες Χώρες, αλλά και μεταφοράς πάνω από 8 ώρες μεταξύ των Κρατών Μελών για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία.

– Η σημερινή κατάσταση βάσει των πληροφοριών που έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μέχρι σήμερα έχει ως εξής:

Στην Αυστρία η μεταφορά ζώντων ζώων συνεχίζεται κανονικά, αλλά παρατηρείται αυξημένος χρόνος αναμονής στα σύνορα. Στην ιστοσελίδα: www.bmi.gv.at υπάρχουν πληροφορίες για την κυκλοφορία στα σύνορα.

Στη Βουλγαρία και στα σύνορα με την Τουρκία η μεταφορά ζώντων ζώων συνεχίζεται κανονικά, αλλά ενίοτε παρατηρείται αυξημένος χρόνος αναμονής στα σύνορα (ως και 12 ώρες).

Στη Γερμανία δεν υπάρχει διαθέσιμος ελεύθερος χώρος σε σημεία ελέγχου κοντά στα σύνορα Gubinek με την Πολωνία ούτε εκτροφές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία εκφόρτωσης για έκτακτες ανάγκες.

Στην Ιταλία η μεταφορά ζώντων ζώων επιτρέπεται κανονικά με τον όρο της αυστηρής λήψης μέσων προφύλαξης από το προσωπικό μεταφορέων. Η μεταφορά εγγεγραμμένων ίππων και ζώων συντροφιάς επιτρέπεται μόνο προς και από κτηνιατρεία και κτηνιατρικές κλινικές. Στην ιστοσελίδα https://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do υπάρχουν πληροφορίες για την κυκλοφορία στα σύνορα.

Στην Κροατία οι μεταφορές ζώντων ζώων λαμβάνουν χώρα κανονικά, όμως οδηγοί που προέρχονται από χώρες με υψηλό αριθμό κρουσμάτων εξετάζονται για την πιθανή εκδήλωση συμπτωμάτων της νόσου COVID-19 και εισέρχονται υπό ειδικό καθεστώς καραντίνας. Οι χρόνοι αναμονής στα σύνορα της Χώρας είναι σημαντικά αυξημένοι.

Στην Ουγγαρία δεν επιτρέπεται πλέον η στάση και παραμονή σε σημεία ελέγχου.

Στην Πολωνία τα σύνορα στο Gubinek είναι ανοικτά αποκλειστικά για διελεύσεις ζώντων ζώων. Παρόλα αυτά οι χρόνοι αναμονής μπορεί να είναι ιδιαίτερα αυξημένοι (ως και 24 ώρες- οι τελευταίες πληροφορίες μιλούν για αποσυμφόρηση).

Επίσης στα σύνορα με τη Λιθουανία απαντώνται ουρές μήκους ως και 40 χιλιομέτρων. Στην ιστοσελίδα https://granica.gov.pl/index.php?v=en υπάρχουν πληροφορίες για την κυκλοφορία στα σύνορα.

Στη Ρουμανία οι μεταφορές ζώντων ζώων λαμβάνουν χώρα κανονικά, αλλά απαιτείται αυστηρή τήρηση κανόνων υγιεινής από το προσωπικό μεταφορέων και απουσία κλινικών συμπτωμάτων αναπνευστικής νόσου. Στην ιστοσελίδα https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/ υπάρχουν πληροφορίες για την κυκλοφορία στα σύνορα.

Στη Σλοβενία η μεταφορά ζώντων ζώων συνεχίζεται κανονικά, αλλά παρατηρείται αυξημένος χρόνος αναμονής στα σύνορα. Στην ιστοσελίδα https://www.promet.si/portal/en/1traffic-conditions.aspx υπάρχουν πληροφορίες για την κυκλοφορία στα σύνορα.

Για την Ισπανία στην ιστοσελίδα http://infocar.dgt.es/etraffic/ υπάρχουν πληροφορίες για την κυκλοφορία στα σύνορα.

Κατά συνέπεια, οι μεταφορές ζώντων ζώων πρέπει να οργανώνονται με ιδιαίτερη μέριμνα αυτή την περίοδο και ο προγραμματισμός ταξιδίου να λαμβάνει υπόψη τις παραπάνω, αλλά και όποιες πληροφορίες γίνονται συνεχώς διαθέσιμες από άλλες πηγές πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο.

– Σε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγράφονται κατευθυντήριες οδηγίες για τις μεταφορές όλων των αγαθών (συμπεριλαμβανομένων και των ζώντων ζώων). Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι πρέπει να συνεχιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά τους κατά προτεραιότητα, ενώ θα λαμβάνουν χώρα έλεγχοι για την υγεία του προσωπικού μεταφορέων τόσο κατά την έξοδο από όσο και κατά την είσοδο σε κράτος μέλος με κρούσματα της νόσου.

Ενημερωτικό υλικό από τα αρμόδια Υπουργεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμο.

Επιπλέον κατά την οργάνωση μεταφορών ζώντων ζώων (κυρίως άνω των 8 ωρών) συστήνονται από οργανώσεις τα ακόλουθα:

1) Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους διοργανωτές αλλά και το προσωπικό μεταφορέων ότι πολλοί επίσημοι κτηνίατροι, ελεγκτές διαβατηρίων και άλλοι υπάλληλοι προστατεύονται από την επαφή με ασθενείς της νόσου COVID-19 και, κατά συνέπεια, μπορεί να αρνηθούν την επιθεώρηση σε περίπτωση που δουν άτομα με εκδήλωση κλινικών συμπτωμάτων και η περαιτέρω μεταφορά να παρεμποδιστεί.

2) Οι χρόνοι αναμονής πρέπει να υπολογίζονται στον προγραμματισμό ταξιδίου και να υπάρχει μέριμνα για τη φροντίδα των ζώων.

3) Η γραπτή επιβεβαίωση διαθεσιμότητας σε σημεία ελέγχου κατά τη διαδρομή θα πρέπει να επιδεικνύεται οπωσδήποτε στις αρμόδιες αρχές πριν την έγκριση της μεταφοράς.

4) Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να περιλαμβάνουν τις ενέργειες που θα γίνουν σε περίπτωση ασθένειας του προσωπικού μεταφορέων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όπως επίσης και σε περίπτωση εμπλοκής στα σύνορα κάποιου Κράτους Μέλους.

5) Οι επιθεωρήσεις ζώντων ζώων κατά την αναχώρηση, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και κατά την άφιξη σε εκτροφές ή σε σφαγεία θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα με τη λήψη από μεριάς σας όλων των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης. Σε περίπτωση που υπάρχει και η παραμικρή πιθανότητα έκθεσης σε νόσο COVID- 19 η μεταφορά ζώντων δε θα πρέπει να επιτρέπεται.

6) Σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις του Κεφαλαίου 5 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 1/2005/ΕΚ πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα.

– Επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις κεντρικές αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών αναφορικά με την υπογραφή και έκδοση των επίσημων πιστοποιητικών και ημερολογίων ταξιδίου που σχετίζονται με τις μεταφορές ζώντων ζώων, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες εκδίδονται μετά από άμεση κτηνιατρική εξέταση των ζώων. Σύμφωνα όμως με τις υφιστάμενες συνθήκες της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ενεργοποίηση της παραγράφου β του άρθρου 88 του Κανονισμού 2017/625/ΕΕ προσωρινά και προτρέπει σε ευέλικτες διαδικασίες.

Επίσης αναφέρει ότι τα πιστοποιητικά και τα ημερολόγια ταξιδίου που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή αναχώρησης του φορτίου προσωρινά μπορούν να συνοδεύουν τα φορτία χωρίς ηλεκτρονική υπογραφή και να γίνονται αποδεκτά από την αρμόδια αρχή άφιξης των ζώων. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτά θα πρέπει να αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους άφιξης.

– Τέλος, σύμφωνα με δημοσιεύσεις σε μέσα ενημέρωσης, έχουν τροποποιηθεί οι χρόνοι οδήγησης και ανάπαυσης προσωπικού μεταφορών που προκύπτουν από τον Κανονισμό 561/2006 αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με απόφαση του αρμόδιου υπουργού μόνο για χρονικό διάστημα 30 ημερών ως εξής:

1) Η ημερήσια περίοδος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 11 ώρες (αντί 9 ωρών).

2)Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 60 ώρες (αντί 56 ωρών).

3) Μετά από περίοδο οδήγησης πεντέμισι ωρών (αντί τεσσερισήμισι ωρών) ο οδηγός κάνει διάλειμμα 45 τουλάχιστον λεπτών χωρίς διακοπή, εκτός εάν λάβει περίοδο ανάπαυσης.

4) Μειώνεται η κανονική ημερήσια ανάπαυση από 11 σε 9 ώρες.

5) Η περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης μπορεί να αρχίζει μετά τα έξι συνεχόμενα εικοσιτετράωρα από το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

6) Οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν χρήση των εξαιρέσεων κατά τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια.

7) Οι οδηγοί δεν θα πρέπει να οδηγούν υπό συνθήκες κόπωσης και οι επιχειρήσεις παραμένουν υπεύθυνες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζόμενών τους και τρίτων.

Οι ανωτέρω διατάξεις φυσικά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε συνδυασμό πάντα με τους χρόνους ταξιδίου που προβλέπονται από τον Κανονισμό 1/2005/ΕΚ ως ανωτέρω (σημείο Γ6).

Προέλευση:  https://www.neapaseges.gr

Recommended Posts