Τη χρήση πιστοποιηµένου σπόρου για τις συνδεδεµένες επιδοτήσεις σε ρύζι και µηδική και αλλαγές στους όρους επιδότησης για το καλαµπόκι και το κριθάρι, συµφώνησε να προωθήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έπειτα από τεκµηριωµένες προτάσεις του ΣΕΠΥ (Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού).

 

Οι προτάσεις αυτές που διατυπώθηκαν κατά την Ετήσια Τακτική Συνέλευση του Συνδέσµου την Παρασκευή 31 Μαρτίου, σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΣΕΠΥ, Θανάση Τσούτσα και τον διευθυντή Αλέξανδρο Διαµαντίδη έχουν ως εξής:

-Ρύζι: Εισήγηση για βαθµιαία εισαγωγή του όρου χρήσης πιστοποιηµένου σπόρου, µε την αρχή να γίνεται µε 8 κιλά στο στρέµµα, δηλαδή στο 45% των κιλών σπόρου που χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις ορθές γεωργικές πρακτικές, ενώ σταδιακά θα φτάσει το 100%.  Η αλλαγή αυτή δεν επηρεάζει το 2023 και αναµένεται να λάβει εφαρµογή από το 2024 ή το 2025. Παράλληλα αναµένεται να αυξηθεί και ο προϋπολογισµός της συνδεδεµένης (προς το παρόν ορίζεται στα 30 ευρώ το στρέµµα µε 7.938.000 ευρώ προϋπολογισµό) για να καλυφθεί το αυξηµένο κόστος που προκύπτει. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η καθαρότητα των χωραφιών από το κόκκινο ρύζι και η ποιότητα του προϊόντος, όπως ειπώθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΕΠΥ, Θανάσης Τσούτσας σε 10-15 χρόνια οι καλλιεργητές θα φτάσουν αντί για σοδειά να θερίζουν κόκκινο ρύζι.

-Μηδική: Έγινε η πρόταση για καθολική χρήση πιστοποιηµένου σπόρου και παράλληλη αύξηση του προϋπολογισµού λόγω των προβληµάτων που δηµιουργεί η κουσκούτα. Η αλλαγή αυτή αναµένεται να έχει ισχύς το 2024 ή το 2025 και καθώς µιλάµε για µία καλλιέργεια που θέλει σπορά κάθε 5 χρόνια, δεν αναµένεται να επιβαρύνει σε µεγάλο βαθµό τους παραγωγούς.

-Κριθάρι: Εισαγωγή του όρου για πιστοποιηµένο σπόρο 9 κιλών/στρέµµα µόνο για τα καινούργια υβρίδια CMS. Αφορά πολύ λίγα στρέµµατα στη χώρα µας, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα θα παραµείνει ο όρος για πιστοποιηµένο σπόρο 18 κιλών/στρέµµα.

-Καλαµπόκι: Αντικατάσταση του όρου λήψης της συνδεδεµένης από τα 2,5 κιλά στο στρέµµα, στο 7.000-7.500 σπόρους στο στρέµµα.

Άµεσα οι τροποποιήσεις σε κριθάρι και καλαµπόκι

Οι τροποποιήσεις στο κριθάρι και το καλαµπόκι αναµένεται να ισχύσουν για τις συνδεδεµένες επιδοτήσεις του 2023 δηλαδή από φέτος, καθώς δεν απαιτείται τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου ΚΑΠ. Για το ρύζι και τη µηδική θα προηγηθεί διάλογος µε τους φορείς των παραγωγών και την τελική απόφαση θα την πάρει η ηγεσία του ΥπΑΑΤ, µε τις τροποποιήσεις αυτές να πρέπει να έχουν γνωστοποιηθεί στην αρµόδια υπηρεσία Προγραµµατισµού µέσα στους επόµενους µήνες.

Αναφορικά µε τις εφαρµοστικές αποφάσεις στις συνδεδεµένες η Γεωργία Κωστοπούλου, γεωπόνος στη ∆ιεύθυνση Συστηµάτων Καλλιέργειας στο ΥΠΑΑΤ που παρεβρέθηκε στη Συνέλευση αναφέρθηκε σε διαρθρωτικά προβλήµατα καθώς και στην έλλειψη προσωπικού που υπάρχει καθώς στη ∆ιεύθυνση της, το Τµήµα ∆ηµητριακών καλείται να βγάλει εφαρµοστικές αποφάσεις σε 8 συνδεδεµένες ενισχύσεις έχοντας µόνο δυο υπαλλήλους. Παράλληλα η Κούρεντα Ευαγγελία, Προϊστάµενη ∆ιεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού, δήλωσε ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί να γίνει χρήση πιστοποιηµένου σπόρου σε µια συνδεδεµένη, θα πρέπει να οπωσδήποτε να αλλάξει ο προϋπολογισµός της συνδεδεµένης  αν θέλουµε να επιτύχει, καθώς ο παραγωγός δεν θα αντέξει το επιπλέον κόστος και το εγχείρηµα θα αποτύχει. Πρόσθεσε, ότι «τόσο για τη µηδική όσο και για το ρύζι, οι αρµόδιες υπηρεσίες και η πολιτική ηγεσία πρέπει να στοιχειοθετήσουν πρόταση χρήσεως σπόρου µε την τεκµηρίωση που θα τους δώσουµε εµείς».

Προς απάντηση, η κα. Κωστοπούλου συµφώνησε λέγοντας ότι µόνο µια ολοκληρωµένη πρόταση θα γίνει δεκτή από την Ε.Ε. Αναφορικά µε την τεκµηρίωση είπε, «Σηµαντικό είναι να δείξουµε τι όφελος θα υπάρξει στη µείωση του κόστους. Από την στιγµή που θα χρησιµοποιηθεί πιστοποιηµένος σπόρος θα µειωθούν οι ανάγκες για τα φυτοπροστατευτικά».

Τέλος έγινε και αναφορά στη φήµη που κυκλοφορεί για το Στρατηγικό Σχέδιο που θέλει την καλλιέργεια του αραβοσίτου να µην γίνεται σε εδάφη που ποτίζονται µε κατάκλιση. Προς απάντηση, η Κ. Κωστοπούλου είπε « Εν µέρη η κατάκλιση εκπλύνει τα εδάφη από άλατα. Παρόλο αυτά η κατάκλιση δεν είναι στην ποιότητα αλλά στην κατανάλωση. ∆ηλαδή έχει ποσοτική επίπτωση. Είναι κάτι που θα το δούµε».

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts