Η αγροτική παραγωγή της Ευρώπης βρίσκεται αρκετά µπροστά συγκριτικά µε τα υπόλοιπα παραγωγικά κέντρα του πλανήτη, όταν η συζήτηση έρχεται σε ζητήµατα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος,

συνεπώς οποιαδήποτε περαιτέρω έντονη προσπάθεια στη συγκεκριµένη περίοδο, θα µπορούσε να προκαλέσει αντίθετα από τα επιθυµητά αποτελέσµατα.

Η Παγκόσµια Τράπεζα είναι ένας ακόµα από τους οργανισµούς που έχουν εκφράσει αµφιβολίες και αντιστάσεις στο µοντέλο οργάνωσης της πρωτογενούς παραγωγής που θέλει να εφαρµόσει τις προσεχείς δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνοπτικά θέλει να περιορίσει κατά 30% το αποτύπωµα της αγροτικής της παραγωγής στο περιβάλλον. Επικαλούµενη µια σειρά µελετών, έκθεση για λογαριασµό της Παγκόσµια Τράπεζας που εξετάζει τις πιθανές αναθεωρήσεις των αγροτικών ενισχύσεων για αντιµετώπιση κλιµατικών κινδύνων, συµπεραίνει πως στην περίπτωση της Ευρώπης έχουν µείνει λίγα περιθώρια.

Σύµφωνα µε τα όσα αποτυπώνει η έκθεση, η ΕΕ παράγει το 7% περίπου της παγκόσµιας αξίας αγροτικών προϊόντων, µε το µερίδιο των κοινοτικών και εθνικών ενισχύσεων στη συνολική αξία της παραγωγής να υπερβαίνει το 37%. Πρόκειται για την υψηλότερη µε διαφορά συµµετοχή κρατικών κονδυλίων στην πρωτογενή παραγωγή σε όλες τις ανεπτυγµένες ή αναπτυσσόµενες οικονοµίες µε τις οποίες καταπιάνεται η µελέτη.

Οι εκποµπές ρύπων που σχετίζονται έµµεσα ή άµεσα µε την αγροτική παραγωγή δεν ξεπερνούν τους 514 εκατ. τόνους, όταν στις ΗΠΑ είναι πλέον των 700 εκατ. τόνων, ενώ τα τελευταία 30 χρόνια τα επίπεδα έχουν υποχωρήσει κατά 21%. Η συµµετοχή δηλαδή της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας και γεωργίας µετά βίας ξεπερνά το 11% του συνόλου που προκύπτει από τη λειτουργία όλων των βιοµηχανιών της ηπείρου. Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα, η Ευρώπη θα µπορούσε να εστιάσει στην «απόσυρση» ορισµένων µη παραγωγικών εκτάσεων και στην αναδάσωσή τους αναφέρει η µελέτη.

«Γενικότερα, θα πρέπει να είναι εδραιωµένη η δυνατότητα καινοτοµίας» υποδεικνύει στη συνέχεια, υποστηρίζοντας τέλος πως θα µπορούσε να συνεχίσει και να µεγεθύνει υπό όρους και σε λογικά πλαίσια πολιτικές όπως το Πρασίνισµα που εισήγαγε η τρέχουσα ΚΑΠ. «Η αναβάθµιση αυτών των ειδών προγραµµάτων θα παρέχει εξαιρετικούς τρόπους χρηµατοδότησης της αγροτικής παραγωγής για τον µετριασµό της κλιµατικής επιβάρυνσης» σηµειώνει χαρακτηριστικά.

Ενίσχυση παραγωγικότητας

Η Παγκόσµια Τράπεζα εστιάζει σε οχτώ σηµεία τα οποία πρέπει να αποτελούν την ραχοκοκαλιά κάθε φιλοπριβαλλοντικής προσέγγισης στις αγροτικές πολιτικές ανά τον κόσµο. Σε αυτές εντοπίζονται η ενίσχυση της παραγωγικότητας των υφιστάµενων αγροτικών εκτάσεων, ώστε όχι µόνο να αποφευχθεί η αποψίλωση δασικών εκτάσεων, αλλά και να επιτραπεί η αναδάσωση ορισµένων µη παραγωγικών εκτάσεων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts